Bài viết, trả lời phỏng vấn

LTS: Tạp chí Quê Hương mang tiếng nói của Đảng và Nhà nước ta đến với kiều bào và còn là tiếng nói của kiều bào, phản ánh trí tuệ, tâm tư, nguyện vọng của bà con đối với Đảng và Nhà nước ta trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Nhân dịp 20 năm thành lập Tạp chí (15/5/1993-15/5/2013), tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (cơ quan trực tiếp quản lý Tạp chí Quê Hương) – trả lời phỏng vấn đánh giá về những kết quả đạt được và định hướng hoạt động của Tạp chí trong những năm tới. Quê Hương xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới

16/12/2011 15:36

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đi vào chiều sâu và có sự chuyển biến về chất, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc vào sự nghiệp phát triển đất nước và ngày càng kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ tốt các hoạt động của ngoại giao chính trị, kinh tế và văn hóa, góp phần vào những thành tích chung của công tác đối ngoại, đem lại vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn: Sẵn sàng đối thoại vì lợi ích dân tộc

20/10/2011 09:53

LTS: Trong buổi Khai mạc Hội thảo “Bảo tồn bản sắc văn hoá, giữ gìn tiếng Việt” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao (Uỷ ban NNVNVNONN) tổ chức tại Hà Nội ngày 14/9/2011, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn hai nhà báo Vũ Hoàng Lân (Phố Bolsa TV) và Etcetera Nguyễn (Việt Weekly) về vấn đề bắc nhịp cầu đối thoại thẳng thắn với những người gốc Việt ở nước ngoài có quan điểm bất đồng với chính quyền Việt Nam. Tạp chí Quê Hương xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn với hai nhà báo kiều bào.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn: Khơi dậy nguồn lực kiều bào

30/01/2011 15:54

Việc tìm ra chính sách đãi ngộ trí thức kiều bào, dù chỉ bằng 70% ở nước ngoài, nhưng cộng với 30% là tình yêu quê hương, chắc chắn sẽ thúc đẩy sự đóng góp cho đất nước.

Bảo hộ công dân và pháp nhân ở nước ngoài: Quán triệt phương châm chủ động, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả

04/11/2010 10:36

Những năm qua, công tác bảo hộ luôn được thực hiện theo phương châm “Bảo hộ chủ động, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả”. Từ khi Quỹ Bảo hộ công dân chính thức hoạt động đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, với tinh thần BHCD là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các CQĐD VNONN, công tác BHCD đã có những bước phát triển đột phá với nội dung, chất lượng cao.

Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước

04/11/2010 09:41

Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào ta ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp về nhân tài, vật lực cho đất nước. Sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đang mở ra những cơ hội mới trong đó việc huy động nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), phục vụ cho công cuộc xây dựng một quốc gia phồn vinh, giàu mạnh càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Kết quả 6 năm triển khai Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước

04/11/2010 07:16

LTS: Nhân Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Uỷ ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao tổ chức diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Tạp chí Quê Hương xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Thanh Sơn về Kết quả 6 năm triển khai Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Thanh tra – nơi tháo gỡ vướng mắc của kiều bào

02/11/2010 15:07

Thanh tra Ủy ban thực sự là cầu nối giải quyết những tâm tư và nguyện vọng, khúc mắc của kiều bào, những vấn đề khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền lợi chính đáng của bà con. Công tác tổ chức của đơn vị cũng ngày càng được kiện toàn để đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao.

Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa và duy trì tiếng Việt

02/11/2010 08:25

Hiện nay có khoảng 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tạo thành các cộng đồng người Việt khác nhau với sự đa dạng về quá trình hình thành, địa vị pháp lý, nghề nghiệp... nhưng có đặc điểm chung là tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc và truyền thống giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Đổi mới công tác về người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước

25/08/2010 10:14

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) từ trước đến nay luôn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Ngay từ lúc bôn ba ra nước ngoài tìm đường cứu nước, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quan tâm đến công tác vận động, xây dựng phát triển các tổ chức yêu nước trong cộng đồng NVNONN. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, cộng đồng NVNONN đã hăng hái tham gia đóng góp sức người, sức của và cả hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng quê hương trước kia cũng như công cuộc đổi mới xây dựng đất nước hiện nay.

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào vào sự nghiệp phát triển đất nước
Chính sách kiều bào: Từ nhận thức tới hành động
Bảo hộ công dân và pháp nhân ở nước ngoài: Quán triệt phương châm chủ động, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả
Luật Quốc tịch sửa đổi đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào trên toàn thế giới
Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và chấn hưng đất nước
Kiều bào bình tĩnh, sáng suốt, tuân thủ quy định phòng, chống COVID-19
Dịch Covid-19: Người Việt ở nước ngoài nên về hay không về?
Trường Sa và nhà giàn DK1: Hành trình của trái tim
Phát huy tri thức và nguồn lực kiều bào
Chung tay vì một tương lai rạng ngời
Tạo điều kiện để kiều bào đóng góp nhiều hơn với quê hương, đất nước
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Giải đáp về quốc tịch và các vấn đề liên quan 22/05/2020