21/04/2009 07:22:06 AM
Giải đáp vấn đề liên quan thuế thu nhập cá nhân

Hỏi: Tôi có một ngôi nhà, hiện đang cho thuê làm văn phòng công ty với giá tiền là 6.000.000đ/tháng. Từ khi luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành, tôi đã đi đăng ký để làm mã số thuế, khi lên thì cơ quan thuế yêu cầu tôi phải nộp thuế thu nhập...

Xin hỏi:

1- Thuế thu nhập đó gọi là thuế thu nhập gì?

2- Tôi được biết thuế suất để truy thu là 19,2%. Như vậy có đúng không?

3- Hợp đồng cho thuê nhà của tôi có chứng thực của UBND, phòng công chứng quận nơi cư trú, có điều khoản cho bên thuê là: “Thuế các khoản thuế liên quan đến hợp đồng thuê nhà bên thuê chịu trách nhiệm đóng”. Căn cứ vào điều đó, tôi yêu cầu bên thuê đóng khoản thuế đó có được hay không?

Khi nói chuyện thì họ bảo rằng từ trước tới nay họ chưa lấy hóa đơn VAT, bây giờ tôi yêu cầu họ đóng thì đòi hóa đơn để làm chi phí khấu trừ đầu vào. Tôi có quyền từ chối hay không?

Trả lời:

Trước thời điểm 1/1/2009, cá nhân có thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà phải nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ sau ngày 1/1/2009, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, thì cá nhân có hoạt động cho thuê nhà phát sinh thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân thay thế thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, loại thuế mà cơ quan thuế yêu cầu bạn nộp là thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007 do Quốc hội ban hành ngày 21/12/2007.

Thu nhập 6.000.000/tháng là khoản thu nhập có được từ hoạt động kinh doanh. Hàng tháng, sau khi được giảm trừ gia cảnh cho bản thân 4.000.000 đồng, giảm trừ cho người phụ thuộc 1.600.000 đồng (nếu có), phần còn lại bạn nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10% (Điều 21, 22 Luật thuế thu nhập cá nhân).

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 06/02/2009 hướng dẫn về việc giãn thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân thuế, thì cá nhân được giãn thời gian nộp thuế từ 1/1/2009 – 31/5/2009, do đó, bạn không phải nộp thuế cho thuê nhà trong thời gian này, số thuế này bạn sẽ nộp sau khi cơ quan thuế có thông báo. Tuy nhiên bạn vẫn phải lập tờ khai và nộp cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

Tại điểm a khoản 1 Điều 38 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2006 quy định cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ sẽ nộp thuế theo phương pháp khoán thuế. Ngày 04/02/2004, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Biểu tỷ lệ giá trị gia tăng và tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu tại thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 512/QĐ-CT thì, thuế suất giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà là 8%, thuế thu nhập doanh nghiệp là 11,2%. Do đó, nếu bạn có hợp đồng cho thuê nhà tại thành phố Hồ Chí Minh, được công chứng trước ngày 1/1/2009 nhưng đến nay bạn vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ truy thu với thuế suất là 19,2% là có cơ sở.

Khi xuất trình hợp đồng với cơ quan thuế, theo kinh nghiệm của chúng tôi thì giá cho thuê nhà ghi trên hợp đồng là giá thanh toán (đã có thuế giá trị gia tăng), nếu bạn muốn bên thuê nộp khoản thuế như đã thỏa thuận, bạn phải xuất hóa đơn lẻ cho bên thuế để làm chi phí khấu trừ đầu vào. Việc bên thuê yêu cầu bạn cung cấp hóa đơn sau khi họ đã nộp thuế là chính đáng, bạn không có quyền từ chối.

Việc hai bên thỏa thuận giao cho bên thuê chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế trong hợp đồng là không trái với quy định pháp luật, nhưng thỏa thuận này có được cơ quan thuế chấp nhận hay không bạn nên tìm hiểu quy định của quan thuế trực tiếp quản lý của mình. Riêng đối với Thuế thu nhập cá nhân, hiện nay, theo quy định điểm 2 Mục I Phần A Thông tư 84/2008/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 30/09/2008 thì đối với hoạt động cho thuê nhà không có đăng ký kinh doanh, đối tượng nộp thuế là người đứng tên sở hữu nhà. Do đó, bạn và bên thuê nhà nên thỏa thuận lại về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Tôi có được hưởng lương bảo hiểm xã hội ở VN nữa không?
Vấn đề thuế thu nhập đối với Việt kiều đã nghỉ hưu hồi hương VN
Việt kiều về VN làm việc nếu đã đóng thuế thu nhập ở nước ngoài thì có phải đóng tại VN nữa không?
Giải đáp thắc mắc về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội
Việt kiều hồi hương cần làm gì để lĩnh lương hưu từ nước ngoài?
Người định cư ở nước ngoài có được lĩnh lương hưu ở VN?
Tôi muốn hưởng lương hưu 1 lần, có được không?
Đóng BHXH trên 20 năm có được hưởng BHXH 1 lần không?
Giải đáp liên quan vấn đề bảo hiểm xã hội
Đóng tiếp bảo hiểm xã hội tại cơ quan làm việc mới
Tôi có được tiếp tục lĩnh lương hưu ở Việt Nam?
Phải làm gì để được tiếp tục lĩnh lương qua thẻ ATM khi đi định cư ở nước ngoài?
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang