29/06/2022 07:17:00 PM
Tiếp tục triển khai toàn diện, mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026.

 • Đại diện Lãnh đạo bộ, ngành chụp ảnh lưu niệm với đại biểu kiều bào tham dự Hội nghị

 • Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trò chuyện, thăm hỏi bà con kiều bào trở về từ Ucraina

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị

 • Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đọc báo cáo tại Hội nghị

 • Các điểm cầu tham dự trực tuyến Hội nghị

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị

 • Trung tướng Lương Tam Quang- Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận tại Hội nghị

 • Quanh cảnh Hội nghị

 • Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trình bày tham luận tại Hội nghị

 • Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc VN Phùng Khánh Tài trình bày tham luận tại Hội nghị

 • Phó Trưởng ban Dân vận TW Nguyễn Lam trình bày tham luận tại Hội nghị

 • Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Lê Hải Bình trình bày tham luận tại Hội nghị

 • Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn kết luận Hội nghị

Đồng chí Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị; đồng chủ trì còn các đồng chí: đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết BCH TWĐ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đ/c Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đến dự Hội nghị trực tiếp gần 500 đại biểu thuộc các Ban, Bộ ngành, quan trung ương; Đại diện các quan, tổ chức trong nước; Đại diện một số hội doanh nhân, trí thức kiều bào; các quan thông tấn báo chí tại Nội. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến tới gần 200 điểm cầu bao gồm 63 điểm với sự tham dự của đại diện Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện các Ban, Sở ngành, Mặt trận Tổ quốc, quan báo chí các tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện các Hội thân nhân kiều bào gần 100 quan đại diện VNONN đại diện hội đoàn, doanh nhân, trí thức kiều bào.

Tiếp tục thực hiện tốt hiệu quả hơn Nghị quyết 36 Chỉ thị 45

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã nêu một số kết quả tồn tại, hạn chế trong công tác NVNONN thời gian qua những điểm mới, đáng chú ý trong Kết luận 12-KL/TW Nghị quyết 169/NQ-CP. Theo đó, tại Kết luận 12-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt hiệu quả hơn Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW về công tác đối với NVNONN; đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới phải thể hiện hơn tình cảm trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

“Đây lần đầu tiên chủ trương chăm lo cho cộng đồng NVNONN được chính thức nhấn mạnh bằng văn bản, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với con ta nước ngoài với vai trò “bộ phận không tách rời” của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần mới trong đường lối Đại hội XIII của Đảng đối với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Về 6 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận 12-KL/TW, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ lớn với những điểm mới. Cụ thể, công tác đại đoàn kết tiếp tục nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào NVONN. Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW chỉ : Công tác NVNONN nói chung công tác đại đoàn kết đối với NVNONN ngày càng được ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - hội quan tâm chú trọng triển khai.

Hội nghị được nghe 8 tham luận của một số ban, bộ, ngành, địa phương tập trung nêu một số vấn đề trọng tâm được nêu trong Kết luận 12, Nghị quyết 169 kế hoạch triển khai thời gian tới như: Biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy học tiếng Việt đối với NVNONN; Đổi mới nội dung, phương thức duy trong công tác thông tin đối ngoại tới cộng đồng NVNONN thời gian tới; hoàn thiện chế tiếp nhận, xử , phản hồi, vận dụng phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của kiều bào; biện pháp phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - hội của các địa phương…

“Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng”

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thể hiện sự đồng tình với các ý kiến tham luận tại Hội nghị nội dung tham luận của các quan trong Kỷ yếu Hội nghị. Trên sở ý kiến trao đổi của các đại biểu, Bộ trưởng chia sẻ một số vấn đề trong quán triệt tinh thần, chủ trương, định hướng lớn của Kết luận 12 Nghị quyết 169  như sau:

Một , tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu rộng các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể về chủ trương, quan điểm, phương châm các định hướng lớn đã đề ra trong Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 Kết luận 12 của Bộ Chính trị cũng như các nhiệm vụ Chính phủ đã giao trong Nghị quyết 169. Muốn thực hiện đúng đường lối, chủ trương, trước hết cần thống nhất nhận thức, bởi từ nhận thức đúng đắn mới chuyển hóa thành hành động đúng đắn. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước về NVNONN cần tiếp tục triển khai sâu rộng, thường xuyên, sáng tạo hiệu quả để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân kiều bào ta nước ngoài nhận thức đầy đủ, đúng đắn chủ trương, quan điểm, định hướng chính sách của Đảng Nhà nước đối với NVNONN trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Hai , đẩy mạnh chuyển hóa chủ trương thành hành động thực tiễn để các chủ trương đúng đắn của Đảng Nhà nước về NVNONN mang lại kết quả cụ thể thiết thực cho đất nước kiều bào ta. Quán triệt sâu sắc chủ trương rồi, nhưng phải vận dụng linh hoạt, không rập khuôn, cứng nhắc bởi mỗi ngành, mỗi địa phương mỗi địa bàn tính chất, đặc thù khác nhau.

Chủ trương nhất quán của Đảng Nhà nước NVNONN bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam cần được thấm nhuần trong nhận thức, vận dụng linh hoạt trong các cấp, các ngành, các địa phương. Theo đó, mỗi ngành, mỗi địa phương cần quan tâm đến bộ phận người dân NVNONN trong xây dựng triển khai các chính sách, quy định của ngành, địa phương mình, nhất đánh giá các chính sách, quy định đó mang lại lợi ích, tạo thuận lợi hay gây khó khăn đối với con. Kết luận 12 tiếp tục khẳng định chủ trương khuyến khích tạo điều kiện để đồng bào VNONN đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Chủ trương vậy, nhưng phương thức, cách làm hình thực hiện mỗi ngành, mỗi địa phương mỗi địa bàn khác nhau. Như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”, mong rằng từng ngành, từng địa phương từng địa bàn xuất phát từ thực tiễn của đất nước, ngành, địa phương địa bàn của mình, sẽ đề ra thực hiện hiệu quả các kế hoạch, biện pháp, giải pháp cụ thể, khả thi thiết thực. như vậy, các chủ trương đúng đắn trong các Nghị quyết, Chỉ thị Kết luận của Bộ Chính trị mới thực sự đi vào cuộc sống.

Ba , công tác NVNONN nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân cả hệ thống chính trị. Do vậy, việc tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức đoàn thể vai trò rất quan trọng để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước về NVNONN. Cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương Bộ Ngoại giao (thông qua Ủy ban Nhà nước về NVNONN) các ngành trong nghiên cứu, tham mưu, điều phối, hướng dẫn đôn đốc việc triển khai các chủ trương, chính sách đối với NVNONN. Hiện nay, một số tỉnh, thành phố đã lập bộ phận hoặc cử cán bộ chuyên trách về công tác NVNONN. Đây cách làm phù hợp, cần tiếp tục phát huy các địa phương.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Ngoại giao mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành các địa phương để triển khai hiệu quả Kết luận 12 của Bộ Chính trị Nghị quyết 169 của Chính phủ. Trong đó, trọng tâm : (i) Phối hợp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu cho Đảng Nhà nước về các chủ trương, chính sách đối với NVNONN đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhất tới đây chuẩn bị tổng kết gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa IX; (ii) Đẩy mạnh các giải pháp phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào đóng góp cho phát triển đất nước; (iii) Triển khai các biện pháp tổng thể về hỗ trợ kiều bào, nhất những địa bàn khó khăn, để địa vị pháp vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế hội nhập vào hội sở tại; (iv) Đổi mới, hoàn thiện các chính sách, quy định để tạo thuận lợi cho con về nước làm việc, đầu , kinh doanh để đóng góp cho phát triển đất nước quê hương; (v) Hỗ trợ con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học tiếng Việt, quảng truyền thống bản sắc văn hóa đến các thế hệ trẻ trong cộng đồng NVNONN; (vi) Xây dựng, triển khai các chính sách, biện pháp củng cố phát triển các hội đoàn NVNONN thực sự đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa con với quê hương, đất nước. (vii) Tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác NVNONN. 

Bốn , công tác NVNONN một nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại. Việc quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng Nhà nước một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công tác NVNONN trong ngành Ngoại giao. vậy, các cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững các quan điểm, nội dung cốt lõi, nhất các chủ trương, định hướng nhiệm vụ mới Đảng Nhà nước đặt ra đối với công tác NVNONN trong tình hình mới.

Nhân Hội nghị quan trọng này, Bộ trưởng đề nghị các quan đại diện VNONN, tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Kết luận 12 Nghị quyết 169 trong đơn vị, quan mình phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, cụ thể hóa bằng kế hoạch, đề án, chương trình vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong thực hiện công tác NVNONN tại địa bàn, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước về NVNONN. Mỗi quan đại diện phải luôn xứng đáng mái nhà chung cho đồng bào ta nước ngoài, thấm đượm tình nghĩa đồng bào, “con Hồng, cháu Lạc, phải thương nhau cùng”.

Bộ trưởng dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng”, hi vọng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản thống nhất hiệu quả của Nhà nước, sự đồng thuận vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của đồng bào ta trong ngoài nước, việc triển khai Nghị quyết 36, Chỉ thị 45, Kết luận 12 của Bộ Chính trị Nghị quyết 169 của Chính phủ sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, đóng góp quan trọng vào thực hiện khát vọng, tầm nhìn mục tiêu phát triển đất nước Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Q.H

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Kyoto tổ chức Hội ngắm hoa anh đào
VKBIA – VKERC tổ chức Diễn đàn Công nghiệp Xanh và Di chuyển thông minh tại Hàn Quốc
“Giải mã” hiện tượng Chat GPT
Hội thảo “Trí thức kiều bào tham gia xây dựng và phát triển đất nước”
King Coffee đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tại Mỹ
Cộng đồng người Việt tại tỉnh Oudomxay của Lào tri ân anh hùng liệt sỹ
Đồng hành cùng kiều bào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Khoảng 1000 bà con kiều bào về dự Xuân Quê hương 2023
Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài
Tọa đàm với cộng đồng người Việt Nam tại Séc về chính sách pháp luật quốc tịch
Tiếp tục triển khai toàn diện, mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang