06/05/2016 05:52:00 PM
Tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam, phải làm gì?

* Hỏi: Tôi đã định cư ở Canada hơn 30 năm nay. Tôi có quốc tịch Canada và chỉ có duy nhất một tờ giấy khai sinh của Việt Nam còn giữ lại được. Nay tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì phải làm những thủ tục gì và ở đâu?

* Trả lời:

Do bạn không cung cấp rõ thông tin về việc bạn đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Canada hay chưa nên việc bạn muốn nhập quốc tịch Việt Nam có thể xảy ra hai trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất: Khi nhập quốc tịch Canada, bạn đã xin thôi quốc tịch Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Để trở lại quốc tịch Việt Nam trong trường hợp này, bạn phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (gọi tắt là Luật Quốc tịch) sau đây:

- Xin hồi hương về Việt Nam;

- Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;

- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

- Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

- Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì bạn có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam thì khi trở lại quốc tịch Việt Nam, bạn phải thôi quốc tịch nước ngoài (Canada) trừ những trường hợp sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

- Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

- Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, nếu bạn thuộc trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì để thực hiện được nguyện vọng trở lại quốc tịch Việt Nam, bạn cần thực hiện các thủ tục sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Quốc tịch. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

- Bản khai lý lịch;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam (giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp trở lại quốc tịch Việt Nam).

Nộp hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Quốc Tịch như sau:

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền xét thấy người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam thì gửi thông báo bằng văn bản cho người đó để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch. Sau khi thôi quốc tịch nước ngoài, người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải nộp giấy xác nhận thôi quốc tịch nước ngoài đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Trường hợp thứ hai: Khi nhập quốc tịch Canada, bạn chưa xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật quốc tịch thì: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam”. Đồng thời,  Điều 26 Luật quốc tịch quy định căn cứ mất quốc tịch gồm: Được thôi quốc tịch Việt Nam; Bị tước quốc tịch Việt Nam…

Như vậy, nếu bạn chưa mất quốc tịch Việt Nam thì bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam và giấy khai sinh của bạn có giá trị chứng minh bạn là người có quốc tịch Việt Nam (Điều 11 Luật quốc tịch). Trong trường hợp này bạn không cần phải tiến hành các thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam nữa vì bạn đương nhiên là người có quốc tịch Việt  Nam.

Công ty Luật TNHH Bảo Chính 
Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Là người gốc VN thì có được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ như công dân VN?
Tôi muốn về Việt Nam học đại học, phải làm sao?
Chú tôi có bị bắt khi về thăm Việt Nam? (phần 1)
Tôi có được hưởng lương bảo hiểm xã hội ở VN nữa không?
Các bước thủ tục để được nhập khẩu miễn thuế xe hơi dùng trong gia đình
Về thủ tục đổi giấy phép lái xe do nước ngoài cấp để sử dụng ở Việt Nam
Giải đáp thắc mắc liên quan quyền sử dụng nhà và đất ở
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang