14/10/2011 07:29:07 AM
Giải đáp bổ sung về vấn đề hộ chiếu và xuất nhập cảnh Việt Nam

Hỏi: Tôi có người nhà nằm trong hoàn cảnh mô tả như trường hợp dưới đây của Tòa soạn từ tháng 10/2006 về vấn đề hộ chiếu và xuất nhập cảnh Việt Nam, xin Tòa soạn cho biết là tình hình hiện nay 09/2011 có gì thay đổi về các vấn đề trên không hay vẫn như cũ?...

Tôi hiện định cư tại Úc, có hai quốc tịch và hai hộ chiếu VN và Úc. Tôi có thể sử dụng hai hộ chiếu để nhập xuất cảnh VN hay không? Hộ chiếu VN của tôi có giá trị đến 12/2008 nên khi về VN với hộ chiếu VN tôi không phải xin visa, nhưng xin hỏi trong trường hợp như vậy tôi có thể ở lại VN bao lâu? Khi hộ chiếu VN hết hạn có thể xin cấp hộ chiếu VN mới tại Việt Nam hay không? Nếu không, tôi có thể xuất cảnh bằng hộ chiếu của Úc hay không?

Trả lời:

Chúng tôi sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến câu trả lời trước đây đối với câu hỏi của bạn như sau:

Thông tin về vấn đề quốc tịch:

Theo Khoản 1 điều 21 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/09/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 đã cho phép: “kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam, thì vẫn có quốc tịch Việt Nam”. Tuy nhiên, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, tức là ngày 01/07/2009, bạn phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam (Khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008)trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, bạn phải làm thủ tục thông báo với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở Tư pháp nơi bạn cư trú, để cơ quan có thẩm quyền ghi quốc tịch của bạn vào sổ hộ tịch (Điều 21 Nghị định 78/2009/NĐ-CP).

Sử dụng 02 hộ chiếu để xuất cảnh, nhập cảnh:

Điều 4 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu) và phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực”; Khoản 1, Điều 4 của Nghị định 136/2007/NĐ-CP quy định về các giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh là hộ chiếu quốc gia. Không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về việc sử dụng 02 hộ chiếu quốc gia và nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam. Do vậy, có thể bạn được sử dụng hộ chiếu Việt Nam hoặc Úc để xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam tùy từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, để tránh phức tạp trong vấn đề thủ tục, bạn nên nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam thì xuất cảnh cũng bằng hộ chiếu Việt Nam mà không cần visa. Nếu bạn nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu Úc thì cũng xuất cảnh bằng hộ chiếu Úc. Bạn cần lưu ý, khi sử dụng hộ chiếu Úc để xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam, bạn cần phải xuất trình visa nhập cảnh vào Việt Nam cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời hạn cư trú tại Việt Nam của người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị:

Bạn có thể sử dụng hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng để nhập xuất cảnh tại Việt Nam mà không phải xin visa (theo Điều 4 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam). Thời hạn bạn ở Việt Nam cũng không bị hạn chế (Điều 3 của Luật Cư trú Việt Nam năm 2006).

Xin cấp mới hộ chiếu Việt Nam:

Khi hộ chiếu Việt Nam hết hạn bạn có thể xin cấp mới, vì theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP và điểm 4, Mục II của Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh: “hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn”.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Có thể xuất cảnh hợp lệ từ VN bằng Giấy chờ đợi do Chính phủ Hy Lạp cấp?
Người có 2 hộ chiếu VN và nước ngoài sử dụng hộ chiếu nào khi xuất nhập cảnh?
Việt kiều đã hồi hương sử dụng passport nào khi nhập-xuất cảnh Việt Nam?
Sử dụng hộ chiếu nào khi xuất nhập cảnh Việt Nam
Người có 2 hộ chiếu mang 2 tên khác nhau, xuất nhập cảnh VN thế nào?
Thủ tục xuất cảnh cho con (đã có hộ chiếu và quốc tịch nước ngoài)?
Giải đáp thắc mắc về việc nhập cảnh vào Việt Nam
Bạn trai muốn bảo lãnh em du lịch Hàn Quốc, em cần làm gì?
Tôi phải làm thế nào khi có hai hộ chiếu mang hai tên khác nhau?
Giải đáp về việc sử dụng hộ chiếu khi xuất nhập cảnh VN
Giải đáp về thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam cho trẻ em
Giải đáp thắc mắc về xin visa và nhập học cho con mang quốc tịch nước ngoài
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang