Đồng dao

Con cò chết rũ trên cây/ Bồ cu mở lịch xem ngày làm ma...

Đồng dao về cây

31/03/2017 08:00

Đụng vào là ngủ /Ấy em Ngủ Ngày/Bạn của thợ may/ Đúng là chị Vải ...

Đồng dao: Họ rau

24/03/2017 08:00

Rềnh ràng rềnh ràng/ Đi chợ mua hàng....

Bài đồng dao: đi nắng

17/03/2017 08:00

Kìa con chim chích / Nó đậu cành xoan...

Con cò cao cẳng

24/02/2017 08:00

Con cò cao cẳng / Bước thẳng xuống đồng ....

Chuồn chuồn

17/02/2017 08:00

Chuồn chuổn chuồn chuồn / Hết qua ngọn cỏ lại luồn cành cây...

Chim xuất quân

10/02/2017 08:00

Tùng tùng, đánh ba hồi trống/Sắp quân cho chỉnh...

Súc sắc súc sẻ

03/02/2017 10:23

Súc sắc súc sẻ/ Nhà nào, nhà này...

Cho và trả

20/01/2017 08:00

Chơi con quốc/Con quốc cho giò/ Chơi con bò/ Con bò cho nhau

Cho và trả

13/01/2017 08:00

Chơi con quốc/ Con quốc cho giò ...

Ca dao về tinh thần tương trợ
Ca dao về tinh thần tương trợ
Đồng dao về cây
Đồng dao: Họ rau
Bài đồng dao: đi nắng
Con cò cao cẳng
Chuồn chuồn
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Nhận quà tặng từ nước ngoài gửi về, cần điều kiện gì? 21/04/2017