19/06/2012 02:01:40 PM
Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/6/2012, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 3973/VPCP-KSTT về mẫu Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC và Hướng dẫn niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại các cấp chính quyền.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương, kể cả các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ được tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương sẽ báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền, lĩnh vực quản lý theo các mẫu báo cáo từ cấp cơ sở lên cấp trên trực tiếp quản lý, trong đó mẫu 01, 04 được sử dụng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, mẫu 02, 03, 05, 06 dành cho các cơ quan, đơn vị báo cáo cơ quan cấp trên theo hệ thống quản lý.

Để tạo quyền chủ động trong công tác tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc, công văn hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ chỉ quy định thời hạn gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả giải quyết TTHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cùng với thời hạn gửi báo cáo Thủ tướng về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011. Căn cứ mốc thời hạn này, Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thời gian báo cáo cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc điểm cũng như điều kiện về trang thiết bị kỹ thuật của từng cơ quan, nhất là điều kiện về ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời, công văn đã hướng dẫn cụ thể phạm vi, cơ quan thực hiện, yêu cầu và cách thức niêm yết công khai TTHC cũng như nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc đặt tại địa phương, các cơ quan, tổ chức được cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện dịch vụ công phải niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng, chính xác các TTHC sau khi có quyết định công bố để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC. Đối với tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức nội dung niêm yết công khai là các thông tin mang tính hướng dẫn để cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định, gồm: nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận; địa chỉ cơ quan tiếp nhận, các phản ánh, kiến nghị đó.

Theo quy định tại nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính, việc niêm yết công khai, minh bạch TTHC là hình thức công khai bắt buộc. Mục tiêu hướng dẫn niêm yết công khai nhằm giúp các cơ quan hành chính nhà nước các cấp từng bước đổi mới chất lượng phục vụ, khắc phục tình trạng niêm yết TTHC tùy tiện, thiếu thống nhất, hình thức và tạo dựng hình ảnh cán bộ, công chức chuyên nghiệp trong giải quyết TTHC.

(Phòng KSTTHC khối Kinh tế tổng hợp, Cục KSTTHC)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH: Nhìn bằng ánh mắt thân thiện, sẽ thấy người dân gần gũi với mình
Niêm yết công khai thủ tục hành chính
Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn
Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính
Cải cách thủ tục hành chính, khâu đột phá để phát triển
Hiến kế cải cách thủ tục hành chính
Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024
Thủ tướng: Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo công tác Cải cách Hành chính
Theo dõi thực hiện cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
'Phiên họp về cải cách hành chính cần kết nối trực tuyến tới cấp xã'
Thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh
Thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang