17/10/2012 04:13:52 PM
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu minh bạch tiến độ xử lý văn bản

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc minh bạch tiến độ xây dựng, ban hành, xử lý văn bản trên mạng dùng riêng của cơ quan hành chính nhà nước.

Thực chất đây là việc tạo công cụ cho các cán bộ, cơ quan khi tham gia xử lý công việc trong mạng thông tin điện tử dùng riêng của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước theo dõi được tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 Minh bạch tiến độ xây dựng, ban hành, xử lý văn bản trên mạng dùng riêng của cơ quan hành chính nhà nước (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đây là nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện công khai, minh bạch tiến độ xử lý hồ sơ công việc trong toàn hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm thúc đẩy quá trình xử lý văn bản nhanh hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành nói riêng và hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước nói chung; đồng thời góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những vướng mắc có thể nảy sinh do quá trình xử lý văn bản.

Các Bộ, ngành, địa phương có thể theo dõi dễ dàng các thông tin từ lúc văn bản được gửi đi và đường đi của hồ sơ đến cấp lãnh đạo quyết định theo quy trình xử lý, quy chế làm việc của Chính phủ và quy định của pháp luật.

Thông tin về tiến độ xử lý văn bản cũng sẽ giúp các Bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ. Đồng thời, từng bước làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện Quy chế này.

Với việc công khai tiến độ xây dựng, ban hành văn bản, xử lý hồ sơ công việc sẽ trực tiếp giúp các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ kịp thời chỉ đạo việc nghiên cứu, soạn thảo văn bản đảm bảo chất lượng và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang triển khai từng bước ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp.

Trong đó, Văn phòng Chính phủ đang nâng cấp hệ thống quản lý hồ sơ, văn bản; xây dựng hệ thống thông tin báo cáo số liệu điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 8042/VPCP-HC ngày 10/10/2012 về công khai tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ và tiến độ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh.

Minh Quang (chinhphu.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng
Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng
Thủ tướng: Hướng tới thực hiện dịch vụ công theo phương thức “3 không"
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính
Bộ Tư pháp và Hải Phòng giữ ngôi quán quân Chỉ số cải cách hành chính
Tháo gỡ "điểm nghẽn" để phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số
Bộ Y tế giải quyết vướng mắc về khai báo y tế trước khi xuất nhập cảnh
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang