13/04/2012 11:01:29 AM
Tập trung triển khai các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Chiều 12/4, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) tổ chức giao ban Bộ, ngành quý I/2012 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.


Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành quý I/2012 cho thấy, để hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa 4.751 thủ tục hành chính quy định tại 25 Nghị quyết của Chính phủ, trong quý I/2012, các Bộ, ngành tiếp tục nỗ lực xây dựng, ban hành theo thầm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Một số Bộ, ngành thực hiện đạt kết quả tốt như Bộ Tư pháp đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi đơn giản hóa được 137 thủ tục hành chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 44 thủ tục hành chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 39 thủ tục hành chính, Bộ Tài chính là 38 thủ tục hành chính, Bộ Tài nguyên và  Môi trường là 37 thủ tục hành chính…

Trong số 4.751 thủ tục hành chính phải đơn giản hóa, các Bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa và đang trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản để đơn giản hóa 3.485 thủ tục hành chính.

Đến nay, hầu hết các Bộ, ngành đã ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở quan trọng cho việc thực hiện nghiêm túc, chuẩn mực hơn trong việc đánh giá tác động và tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp  luật có quy định về thủ tục hành chính.

Trong quý I/2012, Văn phòng Chính phủ đã tham gia ý kiến đối với các quy định thủ tục hành chính được quy định tại 21 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các bộ, ngành đã tiến hành đánh giá tác động và tham gia ý kiến đối với 189 thủ tục hành chính được quy định trong 56 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Trong 3 tháng đầu năm 2012, các bộ, ngành đã ban hành 26 Quyết định công bố 168 thủ tục hành chính thuộc pham vi quản lý; Văn phòng Chính phủ đã kiểm soát chất lượng và cập nhật trên 7.400 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, công khai trên mạng Internet.

Ngoài ra, các bộ, ngành đã chủ động xây dựng và  ban hành Kế hoạch truyền thông phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012. Để có cơ sở triển khai các hoạt động phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của mình, hầu hết các Bộ, ngành đều đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012.
Phát biểu thảo luận tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành đề khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đơn giản hóa và kiểm soát về thủ tục hành chính; cho rằng công tác đơn giản hóa và kiểm soát thủ tục hành chính phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các Bộ, ngành…

Đồng thời, lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành cũng bày tỏ sự nhất trí cao với những nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính đã đề ra trong 9 tháng cuối năm 2012, trong đó có các nhiệm vụ cụ thể như, các Bộ, ngành tập trung nguồn lực hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại 25 Nghị quyết đã được Chính phủ thông qua; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp xây dựng dự án luật sửa nhiều luật, pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh để việc đơn giản hóa thủ tục hành chính được đẩy mạnh hơn.

Tổ chức tốt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính do bộ, ngành mình ban hành.

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai và kịp thời cập nhật thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ; niêm yết công khai các quy định thủ  tục hành chính tại nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trong đó có chú trọng kiểm tra việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đẩy mạnh công tác truyền thông phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính; tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội đồng Tư vấn về cải cách thủ tục hành chính tổ chức.

Ngoài ra, lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành cũng khẳng định quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính và các cán bộ đầu mối cũng như triển khai tập huấn nghiệp vụ về cải cách thủ tục hành chính.

 (Theo chinhphu.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH: Nhìn bằng ánh mắt thân thiện, sẽ thấy người dân gần gũi với mình
Niêm yết công khai thủ tục hành chính
Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn
Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính
Hiến kế cải cách thủ tục hành chính
Cải cách thủ tục hành chính, khâu đột phá để phát triển
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ
Thay đổi 2 thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng
Thủ tướng: Hướng tới thực hiện dịch vụ công theo phương thức “3 không"
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang