10/04/2012 09:13:55 AM
Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW

Ngày 9/4, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã nghe lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo kết quả xây dựng đề án tổ chức lại cơ quan điều tra; lãnh đạo Quân ủy Trung ương báo cáo kết quả xây dựng các đề án đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội; Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao báo cáo kết quả chuẩn bị thành lập Tòa án Nhân dân sơ thẩm khu vực, Viện kiểm sát Nhân dân khu vực theo tinh thần Kết luận số 79 của Bộ Chính trị; Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp báo cáo đề xuất về việc nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chủ trương thống nhất quản lý công tác thi hành án.

Phát biểu kết luận, về Đề án tổ chức lại cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối, Chủ tịch nước cho rằng đề án đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu và phương hướng, nhiệm vụ của cải cách tư pháp nêu trong Kết luận 79-KL/TW, Nghị quyết 49-NQ/TW và các văn kiện của Đảng. Quá trình xây dựng đề án đã thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy Công an Trung ương. Tuy nhiên đề án cũng cần nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa lại một số nội dung về mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ như ý kiến tham gia của các thành viên và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Mô hình tổ chức lại cơ quan điều tra sau năm 2015, cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu như đề xuất của các thành viên và Thường trực Ban Chỉ đạo. Đi kèm với mô hình trên cần nêu rõ các điều kiện về tổ chức, con người, điều kiện vật chất để chuẩn bị thực hiện theo lộ trình của giai đoạn sau 2015.

Về Đề án “Hoàn thiện thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” và Đề án “Mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam,” Chủ tịch nước nêu rõ, đề án cần bổ sung nội dung về quan điểm chỉ đạo xây dựng Đề án và cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của việc đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa việc đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội với việc đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung theo tinh thần Nghị quyết 49.

Về việc chuẩn bị thành lập Tòa án Nhân dân sơ thẩm khu vực, Viện kiểm sát Nhân dân khu vực, Chủ tịch nước cho rằng, việc thực hiện chủ trương tổ chức hệ thống Tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 49-NQ/TƯ và Kết luận 79-KL/TƯ của Bộ Chính trị là một chủ trương đúng đắn và có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong tiến trình cải cách tư pháp.

Cùng với nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương nêu trên, Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao cần tiếp tục trao đổi với các cấp ủy đảng để tháo gỡ vướng mắc, thống nhất phương án thành lập Tòa án Nhân dân sơ thẩm khu vực và Viện kiểm sát Nhân dân khu vực đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết đối với cán bộ các cơ quan tư pháp về công tác cải cách tư pháp nói chung và về chủ trương thành lập Tòa án Nhân dân sơ thẩm khu vực, Viện kiểm sát Nhân dân khu vực nói riêng.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, xây dựng phương án để bảo đảm điều kiện sinh hoạt, chỗ ở của cán bộ các cơ quan tư pháp tại một số địa bàn có diện tích rộng, địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa.

Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao cần đẩy nhanh, bảo đảm đúng tiến độ xây dựng các đề án chi tiết có liên quan phục vụ cho việc triển khai thực hiện việc thành lập Tòa án Nhân dân sơ thẩm khu vực, Viện kiểm sát Nhân dân khu vực đã được xác định trong Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương năm 2012 để Ban Chỉ đạo cho ý kiến làm cơ sở báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH: Nhìn bằng ánh mắt thân thiện, sẽ thấy người dân gần gũi với mình
Niêm yết công khai thủ tục hành chính
Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn
Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính
Cải cách thủ tục hành chính, khâu đột phá để phát triển
Hiến kế cải cách thủ tục hành chính
Thủ tướng: Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo công tác Cải cách Hành chính
Theo dõi thực hiện cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
'Phiên họp về cải cách hành chính cần kết nối trực tuyến tới cấp xã'
Thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh
Thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ
Thủ tướng: Cần chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang