13/04/2010 04:41:19 PM
Vè Tết

Qua bài "Vè Tết" chúng ta biết được người Việt ta ngày xưa chuẩn bị Tết và ăn Tết như thế nào.Ảnh minh họa Internet 


H
ạ lợi bước qua,
Chánh ngày hăm ba,
Lễ đưa ông Táo.
Hai là lễ đáo,
Tảo mộ ông bà.
Cổ tích bày ra,
Truyền cho con cháu.
Từ ngày hăm sáu,
Dĩ chí ba mươi.
Cá thịt tốt tươi,
Ông bà tiếp rước.
Phải dùng cây trước (1),
Lấy nó làm nêu.
Thiên hạ cũng đều,
Lo chưng đồ đạc.
Sơ tam chánh ngoạt,
Canh giữ thường lai.
Quần rộng áo dài,
Ăn chơi ba bữa.
Bịt khăn sắm sửa,
Làm tuổi (2) mẹ cha.
Đèn đốt vậy mà,
Tứ cung tứ bái (3).
Trai thời giữ đạo,
Gái phải dằn lòng.
Xuân nhật ngày đêm,
Đèn chong hương đốt.
Chơi bời mùng Một,
Chí những mùng Hai
Liên gia trong ngoài,
Ăn mừng năm mới.
Chữ An, chữ Thới,
Dán trước hàng ba.
Phú Quý vinh hoa,
Dán vô trước cửa.
Tài lợi Lộc phước,
Dán trước hàng nhì.
Vạn trực duy tân,
Dán vô cửa giữa.
Dán thời phải lựa,
Cột cái định tường mà dán.
Trên trang ông Táo,
Đề chữ “Hiển Linh”.
Lấy câu “Thái Bình”,
Dán ngoài cửa ngõ.
Quần điều áo đỏ,
Quần rộng vãng lai.
Chánh ngoạt sơ khai,
Tháng Giêng duy thỉ.
Canh ba giờ tí,
Thức dậy làm gà,
Lễ vật bày ra:
Nhang, đèn, trà, nước.
Tiên sư giáng trước,
Ứng biện vô dò.
Rượu rót liên do,
Kim ngân tiếp đốt.
Giờ này thiệt tốt,
Thạnh lợi chủ gia.
Giờ đặng kế ba,
Làm ăn phú quý.

(St) 

---------------------------------------------

(1) Trước: Trúc.
(2) Làm tuổi: Mừng tuổi.
(3) Tứ cung tứ bái: Bốn vái bốn lạy.

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Ca dao về sản xuất
Những kẻ nông phu
Ca dao về tình yêu
Ca dao về Hai Bà Trưng
Hoài mồm ăn quả quít khô
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang