20/05/2005 02:57:41 PM
Tục ngữ ca dao về đạo hiếu

Khôn ngoan nhờ ấm cha ông,

Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ.

Đạo làm con chớ hững hờ,

Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm.

***

Gió đưa cây cửu lý hương,

Xa cha xa mẹ, thất thường bữa ăn.

Sầu riêng, cơm chẳng muốn ăn,

Đã bưng lấy bát, lại dằn xuống mâm.

Thờ cha mẹ, ở hết lòng,

Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường.

Chữ nghĩa là nhường,

Nhường anh nhường chị là nhường người trên,

Ghi lòng tạc dạ chớ quên,

Con em phải giữ lấy nền con em.

***

Em thuận, anh hòa là nhà có phúc.

***

Bà con vì tổ tiên,

Không phải vì tiền, vì gạo.

***

Một giọt máu đào hơn ao nước lã

***

Con cô, con cậu thì xa

Con chú, con bác thật là anh em

***

Ăn quả, nhớ kẻ trồng cây
Uống nước sông, nhớ mạch suối

***

Lên non mới biết non cao,

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

***
Cắt dây bầu dây bí

Chẳng ai cắt dây chị dây em
***

Anh em như thể chân tay

Cùng cha cùng mẹ hăng say việc nhà

***

Dạt dào gió kép mưa đơn

Tấc lòng ghi nhớ công ơn mẫu từ

 

***

Dương trần phải ráng làm hiền

Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Ba mươi sáu phố phường Hà Nội
Ca dao tục ngữ về văn hóa ứng xử (phần 1)
Ca dao về tinh thần tương trợ lẫn nhau
Ca dao về học trò
Ca dao về tình yêu đôi lứa
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang