07/11/2008 10:33:56 AM
Tục ngữ ca dao

Gió đâu bằng gió Tu Bông
Thương ai bằng
Thương cha, thương mẹ, thương chồng thương con

Hầm Hô có đá khổng lồ
Có hang Bảy Cử, có vò rượu tăm

Hầm Hô có nước trong xanh
Dưới sông cá lội trên cành chim reo

Hễ muốn ra con người tử tế
Phải thẳng ngay chớ để ai hờn
Làm ơn, ắt hẳn nên ơn
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ?

Hễ muốn ra con người tử tế,
Phải dễ dàng, chớ để ai hờn,
Làm ơn, ắt hẳn nên ơn,
Trời nào phụ kẻ có nhân bao giờ.

Hai nách những lông xồm xồm,
Chống yêu chồng bảo mối tơ hồng trời cho.
Đêm ngủ thì ngáy o o,
Chồng yêu chồng bảo lái đò cầm canh.
Ăn vụng bụng to tày thùng,
Chồng yêu chồng bảo cái giành đựng cơm.

Hàm Hô có cá hóa rồng
Bâng khuâng nhớ đến anh Hùng họ Mai
Vá trời lấp biển cò ai
Ngổn ngang đá chất lớp ngoài lớp trong

Hò ơ Buồn thay số kiếp con người
Cơm ăn không đủ... (ờ)
Hò ơ... Chớ cơm ăn không đủ nụ cười ốm nhom

Hò ơ... (chớ) Buồn thay số kiếp con người
Cơm ăn không đủ... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Chớ cơm ăn không đủ nụ cười ốm nhom

Kéo quân qua cửa Hùng Quan
Chim muôn giọng (tiếng) hót, hoa ngàn hương đưa
Nhớ ai ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai

Hòn Tàu, Hòn Kẽm, Hòn Vung
Ba hòn xúm lại đỡ vùng Quảng Nam
Non sông ai dựng ai làm
Dòng sông Sài Giang luợn khúc
Cù lao Chàm xanh um

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Ca dao về sản xuất
Những kẻ nông phu
Ca dao về tình yêu
Ca dao về Hai Bà Trưng
Hoài mồm ăn quả quít khô
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang