21/10/2005 08:12:21 AM
Ca dao tục ngữ Việt Nam (tiếp)

Bạn bè là nghĩa tương tri

Sao cho sau trước vẹn (một) bề mới nên

Bạn cũ bạn tốt, rượu cũ rượu ngon

Bạn nghèo thuở trước chớ quên

Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình

Bạn thương hơn mương rào

 

Bạn về ta chẳng dám cầm

Dang tay đưa bạn ruột bầm như dưa

Bạn vàng chơi với bạn vàng

Đừng chơi bạn vện, ra đàng cắn nhau

Bạn vàng lại gặp (ơi hỡi) bạn vàng

Long Lân Quy Phụng một đoàn tứ linh

Bạn vàng sánh với bạn vàng

Ngu si dẹp lại, một đàn ngu si

 

Bắc thang lên đến tận Trời

Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay

Đánh rồi lại trói vào cây

Hỏi ông Nguyệt lão: đâu dây tơ hồng ?

Nào dây xe bắc xe đông

Nào dây xe vợ, xe chồng người ta

Ông vụng xe tôi lấy phải vợ già

Tôi thì đốt cửa, đốt nhà ông đi

 

Bắc thang lên hỏi ông trăng

Hỏi rằng chị Nguyệt đã từng mấy con

Bắc thang lên hỏi ông trăng

Của chàng cho thiếp nói năng thế nào.

Bắc thang lên hỏi ông Trời

Đem tiền cho gái có đòi được không?

Bắc thang lên hỏi ông trời

Của chàng cho thiếp có đòi được chăng

 

Bắc thang lên hỏi trời già

Chỉ hồng đâu tá, mượn và bốn dây.

Để ta xe kết đấy đây,

Xe chim loan phượng với cây ngô đồng

Xe tố nữ với anh hùng,

Xe trang thục nữ bạn cùng thi nhân.

 

Bắc thang lên hỏi trời già

Phận em như hạt mưa sa giữa trời

May ra gặp được giếng khơi,

Chẳng may gặp phải những nơi ruộng cà.

Đã yêu nhau đắp điếm nhau ma…

Bắc thang lên hái hoa vàng

Vì ai cho thiếp biết chàng từ đây

 

Bắc thang lên hái ngọn trầu hương

Đó thương ta một, ta thương đó mười

Bắc thang lên hái ngọn trầu vàng

Trầu em cao số muộn màng anh thương.

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Ca dao tục ngữ về hôn nhân gia đình
Những câu tục ngữ, thành ngữ về thầy cô
Những câu ca dao về thầy cô
Ca dao, tục ngữ, thành ngữ về phụ nữ thời phong kiến
Ca dao tục ngữ về vẻ đẹp người phụ nữ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang