02/12/2005 11:33:38 PM
Ca dao tục ngữ về Hai (tiếp theo)

Hai ta hái củi một rừng

Bứt dâu một cội xin đừng nghe ai

Hai ta như rượu với nem

Đang say ngây ngất ai gièm chớ xa

Hai tai lành sao em không để dành

Cớ sao xỏ lổ cắt nghĩa rành anh nghe

 

Hai tay bưng chén rượu đào

Xin mời quân tử uống vào cho say 

Hai tay bưng quả bánh bò

Giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi

Hai tay cầm đôi ống tơ

Dù năm bảy mối cũng chờ mối nhau

Hai tây cầm bốn tao nôi

Tao thẳng, tao dài, tao nho, ừ tao thương

 

Đây vốn thiệt là con mụ chị, cháu gọi thiếp bằng dì,

Lẽ mô cháu nằm cháu khóc,

Mà mụ dì lại không ru?

 

Hai tay quan lớn gian tà

Tay xoa cát phẩm, tay sờ hạt chiêu

Hai tay xách nước tưới tràu

Trầu bao nhiêu lá dạ sầu bấy nhiêu

Hai thưng đổ vào một đấu

 Hai thóc một gạo

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Ba mươi sáu phố phường Hà Nội
Ca dao tục ngữ về văn hóa ứng xử (phần 1)
Ca dao về tinh thần tương trợ lẫn nhau
Ca dao về học trò
Ca dao về tình yêu đôi lứa
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang