05/07/2005 02:43:00 PM
Ca dao tục ngũ về gà (tiếp)

Gà đẻ trứng vàng

***

Gà đẻ gà cụt tác ác đẻ ác la

***

Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua

Gà trắng chân chì, mua chi thứ ấy

***

Gà béo thì bán bên Ngô gà khô bán láng giềng

***

Gà cựa dài thì rắn

Gà cựa ngắn thịt mềm

***

Gà chết vì tiếng gáy

***

Gà chê thóc không bới thì người mới chê tiền

***

Gà cùng chuồng bôi mặt đá nhau

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

***

Gà gáy chiều ỉa vô niêu mụ góa

***

Gà ghét tiếng gáy

***

Gà kia mày gáy chiêu đăm Để chúa tao nằm, tao nghỉ chút nha

Gà lữ gáy càn

Gà kia tốt mả tốt lông Đã đem đi chọi giữ lồng làm chi

Gà làng Trò Trâu bò làng Hệ

***

Gà luộc lại

***

Gà mượn áo công

***

Gà mất mẹ

***

Gà một chuồng bôi mặt đá nhau

***

Gà đẻ gà cục tác Bác đẻ bác la làng

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang