06/01/2006 08:12:45 AM
Ca dao tục ngữ về con gái

Gái đâu có gái lạ lùng

Chồng chẳng nằm cùng ném chó xuống ao

Đến đêm chồng lại lần vào

Vội vàng vác sọt đi chao chó về

 

Gái đâu có thứ hỗn hào

Trai chưa làm rể, gái vào làm dâu

 

Gái chưa chồng chơi hang Cắc Cớ

Trai chưa vợ tới Hội Chùa Thầy

Gái chưa chồng hay đi chợ

Trai chưa vợ hay đứng đường

 

Gái chưa chồng trong lòng còn hớn hở

Trai chưa vợ ruột tợ trái chanh

Ngó ra biển rộng trời xanh

Ở đâu cũng vậy, ưng anh cho rồi

 

Gái chưa chồng trông mong đi chợ

Trai chưa vợ lơ lửng đứng đàng

 

Gái chậm chồng mẹ cha khắc khoải

Gái chồng bỏ phi chứng nọ tật kia

Gái chửa hoang ngàn quan chẳng cáp

Gái chê chồng đến Đông trở lại

Trai chê vợ đến Ngãi (Bái) trở về

 

Gái chính chuyên lấy được chín chồng

Ba chồng thành Lạng, ba chồng thành Caọ

Ba chồng để ngọn sông Đào

Trở về đỏng đảnh (đóng cửa) làm cao chưa chồng

 

Gái chính chuyên lấy được chín chồng

Vò viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi

Chẳng may quang đứt lọ rơi

Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng

 

Gái có chồng như gông đeo cổ

Gái không chồng như phản gỗ long đanh

Phản long đanh anh còn chửa được

Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi

Không chồng khốn lắm chị em ơi !

Mọi người có cả, em ngồi em than

 

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
Ba mươi sáu phố phường Hà Nội
Ca dao tục ngữ về văn hóa ứng xử (phần 1)
Ca dao về tinh thần tương trợ lẫn nhau
Ca dao về học trò
Ca dao về tình yêu đôi lứa
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang