27/05/2005 02:52:41 PM
Ca dao tục ngữ về anh hùng

Anh hùng đoái đến thuyền quyên

Trăm năm biết có nên duyên vợ chồng

***

Anh hùng đa nạn

Hồng nhan đa truân!

***

Anh hùng chí để bốn phương

Khi gấp thì ngắn, khi vươn thì dài

***

Anh hùng gặp vận

***

Anh hùng gì mà anh hùng rơm

Tôi cho nắm (mớ) lửa hết cơn anh hùng

***

Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay

***

Anh hùng mạt lộ (vận)

***

Anh hùng nào (đâu) phải khúc lươn

Khi cuộn thì ngắn, khi vươn thì dài

***

Anh hùng nào giang sơn nấy

***

Anh hùng rơm

***

Anh hùng xó bếp

***

Anh hùng tử, khí hùng nào tử

***

Anh hùng thức anh hùng

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Ba mươi sáu phố phường Hà Nội
Ca dao tục ngữ về văn hóa ứng xử (phần 1)
Ca dao về tinh thần tương trợ lẫn nhau
Ca dao về học trò
Ca dao về tình yêu đôi lứa
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang