23/11/2007 11:59:54 AM
Ca dao tục ngữ chủ đề sinh tử (phần 1)

Bà chết thì khách đầy nhà
Đến khi ông chết cỏ gà đầy sân

Chết ba năm sống lại một giờ
Để xem người cũ phụng thờ ra sao

Chết trước được mồ được mả
Chết sau nằm ngả nằm nghiêng

Cậu chết mợ ra người dưng
Chú tôi có chết, thím đừng lấy ai

Kéo dài chi kiếp sống thừa
Cho gai mắt thấy, cho chua lòng sầu

Khi sống thì chẳng cho ăn
Thác về âm phủ làm văn tế ruồi

 

Khi vui thì muốn sống dai
Khi buồn thì muốn chết ngay (thác mai) cho rồi (*)

Một khoáy (xoáy) sống lâu
Hai khoáy rỗ đầu
Ba khoáy chóng chết

Sống là gửi, thác là về
Sống chơi trần thế, thác về âm ty

Vợ chồng là nghĩa phu thê (*)
Tay ấp má kề sinh tử có nhau

Yêu nhau sinh tử cũng liều
Thương nhau lội suối qua đèo có nhau

 

Ai đội đá mà sống ở đời

Âm dương cách biệt

Âm dương đôi ngả

Âm sao dương vậy

 

Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn

Chết sau rã thây thi 

Chết sông chết suối không ai chết đuối đọi đèn

Chết sống mặc bây, tiền thầy bỏ túi

Chết trẻ càng khỏe ma, chết già ma mệt 

Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Ba mươi sáu phố phường Hà Nội
Ca dao tục ngữ về văn hóa ứng xử (phần 1)
Ca dao về tinh thần tương trợ lẫn nhau
Ca dao về học trò
Ca dao về tình yêu đôi lứa
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang