05/05/2006 03:26:58 PM
Ca dao tục ngữ chủ đề mưa (phần 1)

Mưa đêm gió lạnh bên ngoài

Đường lên quan ải có dài không anh ?

Mưa bất cầm tịnh độ

Mưa bao giờ mát bầy giờ

Mưa dầm ướt áo

Mưa dầm gió bấc

Hành khất đói meo.

Mưa dầm thấm lâu

Mưa dầm thành lụt

Mưa dầu nắng dãi

Mưa dập gió vùi

Mưa gào gió thét

 

Mưa không qua Ngọ gió không qua Mùi

Mưa không tới mặt nắng không tới mày

Mưa lâm râm ướt đầm lá cải

Em cảm thương người áo vải mong manh

 

Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ,

Em thương người không mẹ không cha.

Khi thương chẳng kể gần xa,

Khi thương chẳng phải ruột rà cũng thương.

 

Mưa lâu thấm đất

Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy

Mưa mai sợ nỗi nắng chiều

Con người thất vận cũng nhiều người thương

Mưa nguồn chớp biển xa xa

Ấy ai là bạn của ta, ta chờ

Mưa như cầm chĩnh mà đổ

Mưa như trút nước

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang