28/03/2008 01:44:22 PM
Ca dao tục ngữ chủ đề châm biếm (phần 4)

Buồn chẳng nói, gọi không trông
Nói đến lấy chồng, tỉnh như sáo sậu.

Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
Hay ăn, làm biếng gặp anh đứng đường

Buồn ngủ lại gặp chiếu manh
Em đã làm biếng gặp anh chúa lười!

Buồn ngủ với lại buồn nghê
Bán bò tậu ruộng, mua dê về cày
Đồn rằng dê đực mạnh thay
Bắt ách lên cày nó lại phá ngang!

Bắp non (ngô) xao xác trổ cờ
Người thương đứng đó giả lơ không chào.

 

Bầu dục đâu đến bàn thứ năm
Chè đâu đến chú, chú lăm ăn chè

Bóng trăng khi khuyết khi tròn
Gái tơ quá lứa mất giòn, mất xinh

 

Bực mình chẳng muốn nói ra
Muốn đi ăn cỗ (giỗ) chẳng ma nào mời

 

Anh hùng gì mà anh hùng rơm
Tôi cho nắm (mớ) lửa hết cơn anh hùng

 

Anh khôn mà lấy vợ đần
Lấy ai đưa đón khách gần khách xa

 

Anh kia sao khéo hoài công
Tham hái hoa hồng bị mắc phải gai

 

Anh kia sao khéo hoài công
Chưa hái được hồng đã mắc phải gai

 

Anh làm chi cho thiên hạ cười chê
Trai khôn sao dễ dụ, si mê chi gái nạ dòng

Anh này rõ khéo làm ăn
Đi cày chẳng biết, chít khăn mượn người

 

Anh nầy rõ khéo làm ăn
Đi cày chẳng biết, làm ăn nhào vào

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Ca dao tục ngữ về hôn nhân gia đình
Ca dao về lao động sản xuất
Ca dao về tình cảm vợ chồng
Ca dao về thời tiết
Ca dao tục ngữ về hôn nhân gia đình
Tục ngữ ca dao về đạo hiếu
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang