13/10/2006 08:59:42 AM
Ca dao tục ngữ chủ đề anh em (phần 7)

Thương anh em chẳng nói ra
Trong ruột thì héo, ngoài da thì vàng.

Thương anh không lấy được anh
Em về tạc tượng vẽ tranh em nhìn
Thương anh không lấy được anh
Em về tự vẫn trên cành khoai môn

Anh em như chân tay
Anh nhường em kính

Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười

Vì sàng cho gạo xuống nong
Vì anh em phải long đong cả ngày

 

Vợ anh em chẳng dám bì
Vợ anh vàng bảy em thì than ba
Ước gì ta ở một nhà,
Để xem vàng bảy than ba thế nào?
Vàng bảy anh vứt xuống ao
Than ba anh để võng đào anh đưa.
Dù ai đi sớm về trưa
Anh ngồi nghỉ mát mà đưa võng đào.

 

Linh tại ngã bất linh tại ngã
Chết giả mới biết dạ anh em
Dẫu rằng trí thiểu tài hèn
Chịu khó nhẫn nại cũng nên cơ đồ

 

Em thấy anh em cũng muốn chào
Sợ lòng bác mẹ cây cao lá dài
Em thấy anh, em cũng muốn thương
Sợ lòng bác mẹ soi gương không từng.

 

Anh đi đằng anh em đi đằng em

Anh em bất nghĩa chi tồn

Anh em bốn biển một nhà

Anh em chém đằng gọng
Ai chém nhau đằng lưỡi.

Anh em cột chè

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Ba mươi sáu phố phường Hà Nội
Ca dao tục ngữ về văn hóa ứng xử (phần 1)
Ca dao về tinh thần tương trợ lẫn nhau
Ca dao về học trò
Ca dao về tình yêu đôi lứa
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang