11/01/2008 10:53:35 AM
Ca dao tục ngữ chủ đề ân nghĩa (phần 2)

Đánh giặc thì chạy xung thiên
Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra
Giặc sợ giặc chạy về nhà.
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!

 

Người còn thì của cũng còn
Miễn là nhân nghĩa vuông tròn thì thôi

 

Nhân nghĩa nào giữ được lâu
Vắng chồng hôm trước hôm sau ngứa nghề!

Nợ đòi trả trả vay vay
Nợ tình biết trả đến ngày nào xong?

 

Ruộng sâu cấy lúa đứng chùm
Biết ai nhân nghĩa chỉ giùm làm ơn

 

Tiền tài như phấn thổ
Nghĩa trọng tựa thiên kim
Con le le mấy thuở chết chìm
Người tình bạc nghĩa kiếm tìm làm chi ?

Vay chín thì trả cả mười
Phòng khi túng lỡ có người cho vay

 

Cầu Đôi mà tháp cũng đôi
Dễ chi nhân nghĩa mà rời được nhau

 

Ân báo nghĩa đền

Ân nghĩa bà Tú Đễ

Đứa ở xét công vợ chồng xét nhân nghĩa

Đường mòn nhân nghĩa không mòn

 

Ngó lên Giộc một Chùa Lầu
Cảm thương người bạn buổi đầu thâm ân
Kể từ, qua lại mấy lần
Nào ai khỏa lấp Sông Ngân suối vàng
Gẫm trong kim cổ kỳ quan
Bước vô vườn liễu hoa tàn về ai
Nhìn xem nguyệt quế non Đoài
Bóng trăng lờ lợt, biết ai thương cùng
Tự xưa nhân nghĩa bập bùng
Xuống lên không đặng tỏ cùng anh hay
Làm cho chàng thiếp mỗi ngày mỗi xa

 

Người ở xét công vợ chồng xét nhân nghĩa

Ơn dân nghĩa bợm

Tôi tớ xét công vợ chồng xét nhân nghĩa

 

Tiền tài nhân nghĩa tuyệt

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới, ngày 29/6/2022
Ba mươi sáu phố phường Hà Nội
Ca dao tục ngữ về văn hóa ứng xử (phần 1)
Ca dao về tinh thần tương trợ lẫn nhau
Ca dao về học trò
Ca dao về tình yêu đôi lứa
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang