04/01/2008 02:29:37 PM
Ca dao tục ngữ chủ đề ân nghĩa (phần 1)

Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, dần, sàng

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có bát cơm đầy, nhớ đến nhà nông
Đường đi cách bến cách sông
Muốn qua giòng nước, nhờ ông lái đò!

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Uống nước sông nầy nhớ suối từ đâu

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Nào ai vun xới cho mày ngồi ăn
Ta đừng phụ nghĩa vong ân
Uống nơi nước lã nhớ chừng nguồn kia

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (1)
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây (2)
Uống nước nhớ người đào giếng

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây (3)
Ăn cơm nhớ Thần Nông cày ruộng

Anh coi đồng tiền sớm mai còn chiều mất
Chớ nhân nghĩa bạn vàng vững chắc như thiên kim

 

Có chả anh tính phụ xôi
Có cam phụ quýt, có người phụ ta
Có quán đình, phụ cây đa
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn.
Có mực thì anh phụ son
Có kẻ đẹp giòn tình phụ nhân duyên
Có bạc anh tính phụ tiền
Có nhân nghĩa mới quên tình người xưa

 

Đường giao tiếp cốt vẹn toàn
Việc mình không muốn chớ làm cho ai

 

Đứt tay một chút còn đau
Huống chi nhân nghĩa, lìa sao cho đành

Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình chẳng chịu vịn ai
Vua khen rằng ấy mới tài
Ban cho cái áo với hai đồng tiền

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Các tin khác

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Ba mươi sáu phố phường Hà Nội
Ca dao tục ngữ về văn hóa ứng xử (phần 1)
Ca dao về tinh thần tương trợ lẫn nhau
Ca dao về học trò
Ca dao về tình yêu đôi lứa
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang