Giải thích thành ngữ - tục ngữ

Đa nghi như Tào Tháo

20/07/2015 14:53 Đa nghi như Tào Tháo

Ở nước Trung Hoa thời Tam Quốc có viên quan Thừa tướng nổi tiếng đa nghi họ Tào, tên Tháo. Hắn đa nghi đến mức không tin bất kì ai trên dời dù người đó là tướng có tài hay người lính đã hết lòng phục vụ và bảo vệ hắn.

Năm Ngọ nói chuyện thành ngữ về ngựa

08/02/2014 08:32

Trong số các thành ngữ liên quan tới ngựa của ông cha ta có nhiều điều thú vị. Điều này thể hiện ở chỗ ngoài đời, ngựa luôn luôn được coi là loài vật hiền lành, có ích, đáng yêu nhưng trong thành ngữ, nghĩa của nó lại “lưỡng phân” thành hai hướng, nửa tích cực, nửa... tiêu cực.

Niêu cơm Thạch Sanh

12/04/2013 08:51

Câu thành ngữ chỉ của cải vật chất không bao giờ hết, hết lại có, vơi lại đầy.

Như vợ chồng sam

05/04/2013 08:46

Câu thành ngữ chỉ vợ chồng chung thủy, sống chết bên nhau, luôn luôn cùng nhau.

Gửi chứng cho ác

29/03/2013 09:10

Con quạ còn được gọi là ác. Gửi trứng cho ác tức là gửi trứng cho quạ, mà trứng là món ăn quạ thèm khát. Câu thành ngữ ở đây hàm ý nói kẻ khờ dại, thật thà tin tưởng cậy nhờ vào kẻ bất lương, gửi gắm niềm tin vào, tình cảm cảu mình vào kẻ ác mà không biết.

Chết đuối vớ được cọc

15/03/2013 08:33

Câu thành ngữ chỉ việc gặp may mắn, đang lúc nguy ngập lại có chỗ bám víu, thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng.

Chữ như gà bới

08/03/2013 08:34

Thành ngữ này ý chê người viết chữ xấu, nguệch ngoạc, thiếu nét, chẳng có hàng lối.

Ốc không nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu

01/03/2013 08:19

Câu thành ngữ ý nói về việc lo liệu cho mình chẳng xong lại còn ôm đồm, cáng đáng cho người khác.

Ông Tơ bà Nguyệt

22/02/2013 08:23

Thành ngữ chỉ những người mối lái trong việc dựng vợ gả chồng, xe duyên cho đôi lứa.

Cốc mò cò xơi

25/01/2013 08:28

Câu thành ngữ nói đến việc làm uổng công, vô ích, làm cho người khác hưởng

Thành ngữ tục ngữ: Ếch ngồi đáy giếng
Niêu cơm Thạch Sanh
Đẽo cày giữa đường
Thành ngữ tục ngữ: Ăn cháo đái bát
Đa nghi như Tào Tháo
Năm Ngọ nói chuyện thành ngữ về ngựa
Niêu cơm Thạch Sanh
Như vợ chồng sam
Gửi chứng cho ác
Chết đuối vớ được cọc
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Hướng dẫn nhập lại hộ khẩu tại quê nhà 09/06/2017