Sự thật và chân lý không thể đảo ngược

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Người là cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn hết sức quan trọng.

Tận tâm vì hòa bình - Triết học Hồ Chí Minh qua “Nhật ký trong tù”

23/01/2020 08:00

Hồ Chí Minh tận hiểu “Nhân hòa vạn vật”, trọn đời giải quyết mối quan hệ hòa hiếu giữa con người với con người, phấn đấu bằng mọi cách nhằm đạt mục đích lớn, hòa bình, hòa hợp,… không gây thù oán, tránh không xảy ra chiến tranh. Từ rất sớm Người viết tác phẩm Nhật ký chìm tàu (1930) thể tận: “Rằng đây bốn bể một nhà/ Cùng là bè bạn, cùng là thân yêu”...

Vật chất và tinh thần - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh qua Nhật ký trong tù

04/02/2019 09:00

Trong tiến trình phát triển, rất ít nhân vật lịch sử sinh ra theo mệnh được định sẵn từ lâu: “… Nam Đàn sinh Thánh”, đặng thúc đẩy sự nghiệp cao cả, chuyển hóa vận hội ngày càng tốt đẹp của dân tộc, cùng góp phần đáng kể vào sự tiến hóa của xã hội loài người. Ghi nhận cuộc đời, công lao, sự nghiệp vĩ đại của nhân vật lịch sử đó, các tổ chức xã hội, giáo sư, tiến sỹ có trách nhiệm thường tận hiểu, đánh giá với lời ca ngợi hiếm có, dựng nên tượng đài uy danh: “… Huyền thoại ngay khi còn sống”. Hồ Chí Minh nằm trong số đó.

Ý chí tự do - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh qua Nhật ký trong tù

19/02/2018 10:05

Nhiều năm nay, một số công trình nghiên cứu về triết học Hồ Chí Minh của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu giải luận, nhận định từ góc nhìn chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa Mác – Lênin... rộng mở nhiều khái niệm, làm sâu đậm tư tưởng của Người; nhưng cần bổ sung, soi chiếu từ nền triết học và dân tộc học phương Đông qua giá trị văn hóa tâm linh, mà Việt Nam là đất nước có nền văn hóa phong phú, đa dạng, trong đó khái luận về cõi trời, cõi đất và cõi người, mảng nguồn cội, căn cốt tư tưởng triết học Hồ Chí Minh.

Bài thơ "Lời hỏi" - Giá trị triết học Hồ Chí Minh

27/01/2017 14:46

Hồ Chí Minh trải nghiệm trường đời, hòa đồng tư duy với nhiều nhà triết học, nhìn nhận sáng suốt, rộng lòng pháp quan và con người đều một thức cảm: tính bản thiện.

Tuyên thệ - Một giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

06/02/2016 10:55

Ngày 25/11/2015, trên các phương tiện thông tin đại chúng ghi nhận: “Với 433/448 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Trong đó, Điều 29 của Nghị quyết quy định sau khi được bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phải tuyên thệ khi nhậm chức; phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp…; người tuyên thệ phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ...”. (Báo Thanh niên)

Đức Thánh Trần trong thơ văn Hồ Chí Minh

18/02/2015 05:16

Trong tiến trình dựng nước, giữ nước của nhân dân Việt Nam, có biết bao vua hiền, chúa giỏi, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, tướng lĩnh, liệt sĩ… đã hy sinh để giành độc lập, tự do. Gương sáng của họ được nhân dân tự tâm lập và thờ tại hàng vạn ngôi chùa, đền, miếu, đình, nghè, ban thờ tư gia... quanh năm thành kính thắp hương, trải khắp non sông. Hàng năm có tới hàng nghìn lễ hội nhằm tôn vinh công lao những người xả thân vì nước, đã trở thành nét đẹp, đặc thù trong đời sống văn hóa tâm linh Việt.

Niềm sung sướng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thơ văn

28/01/2014 08:01

Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều thành công trong cuộc đời và sự nghiệp, Người là đấng vĩ nhân của dân tộc và thế giới. Từng được trao trọng trách cao cả là Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng và các danh hiệu cao quý... nhưng niềm sung sướng nhất trong đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?

Tâm thức Hồ Chí Minh với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

09/02/2013 11:37

Tin vui bất tận đối với hương hồn, anh linh các bậc tiền bối và muôn dân nước Việt, ngày 06/12/2012, Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể chính thức công nhận tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Triết lý rồng trong thơ văn Hồ Chí Minh

21/01/2012 08:53

Nguyễn Ái Quốc sinh ra, trưởng thành, chịu ảnh hưởng tư tưởng ở vùng văn hóa có nhiều nhà yêu nước trí tuệ quảng bác, trọn cuộc đời hy sinh cho nền độc lập tự do, thống nhất đất nước, sự nghiệp Hồ Chí Minh được nhân loại tôn xưng là Anh hùng giải phóng - Danh nhân văn hóa, Người uyên thâm học thuyết Đông, Tây, kim, cổ, viết nhiều thể loại phong phú, đa dạng trong đó có bài triết lý về rồng.

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Thủ tục đưa thi hài, di hài, tro cốt về Việt Nam (46) 12/04/2023
Tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hình ảnh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi quốc tế
Cảm nhận về Bác Hồ
Sự giản dị của Bác Hồ
Thơ tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một giá trị văn hóa
Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021): Sức sống bất diệt của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc
Tận tâm vì hòa bình - Triết học Hồ Chí Minh qua “Nhật ký trong tù”
Vật chất và tinh thần - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh qua Nhật ký trong tù
Ý chí tự do - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh qua Nhật ký trong tù
Bài thơ "Lời hỏi" - Giá trị triết học Hồ Chí Minh
Tuyên thệ - Một giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang