Tục ngữ - Ca dao

Cha nào con nấy

 *

Con đâu cha mẹ đấy

*

Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn.

*

Còn cha gót đỏ như son,
Đến khi cha chết, gót con đen xì.

*

Còn cha nhiều kẻ yêu vì,
Một mai cha thác, ai thì yêu con

*

Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.

*

Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.

*

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa,
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương.

*

Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.

(Còn nữa)

Theo Vũ Ngọc Phan - Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam