Ca dao - Tục ngữ

 

Đi đâu mà bỏ mẹ già
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai nâng

*
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều,
Bâng khuâng nhớ mẹ, chín chiều ruột đau

*
Đói lòng ăn hột chà là,
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng

*
Thờ cha mẹ, ở hết lòng,
Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường,
Chữ nghĩa là nhường,
Nhường anh nhường chị là nhường người trên,
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em.

(Còn nữa)

Theo Vũ Ngọc Phan - Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam