Giải đáp về chế độ hưu trí đối với trường hợp người lao động trước phục vụ trong cơ quan nhà nước sau đi lao động ở nước ngoài

Khi Liên bang tan vỡ, hợp đồng lao động không còn giá trị nữa, đại đa số đã về nước. Riêng anh tôi ở lại Estonia tới cuối năm nay mới về hẳn VN. Hiện anh tôi đã 61 tuổi, trước khi đi lao động, anh tôi đã có 23 năm công tác liên tục. Vậy bây giờ khi anh tôi về nước thì anh có được hưởng chế độ hưu trí hay không? Nếu được thì phải cần thủ tục giấy tờ gì và làm ở đâu? Mong được quý tạp chí hướng dẫn. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Thời điểm thực hiện thủ tục yêu cầu bảo hiểm của anh trai bạn là năm 2008, do vậy căn cứ vào Khoản 4, Điều 139 Luật Bảo hiểm Xã hội số 76/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/06/2006 (Luật BHXH 2006) về quy định chuyển tiếp, thì Luật áp dụng để giải quyết đối với trường hợp của anh trai bạn là Luật BHXH 2006.

Điều 57 của Luật BHXH 2006 có quy định: Người lao động nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa được hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm. Như vậy, nếu anh của bạn có 23 năm công tác và đã đóng bảo hiểm cho thời gian công tác này, thì sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm.

Điều 50 của Luật BHXH 2006 quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động nam như sau: đủ 55 tuổi, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Quy định này cũng được áp dụng với: “Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc” (Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH 2006).

Áp dụng các điều luật trên đây với trường hợp của anh trai bạn, theo quan điểm của chúng tôi, anh trai bạn có nhiều khả năng được hưởng chế độ hưu trí.

Về thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm hưu trí, theo quy định tại Điều 119 Luật BHXH 2006Điều 16 của Quyết định 815/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 06/06/2007 quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm: 

-          Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đã xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến tháng nghỉ việc;

-          Đơn đề nghị của người lao động có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (mẫu số 12-HSB kèm theo Quyết định này);

-          Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (nếu có);

-          Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội (mẫu số 04C-HSB).

-          Bản điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu số 06-HSB);

-          Quyết định hưởng chế độ hưu trí của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (mẫu số 07A-HSB).

Hồ sơ nêu trên được nộp cho Bảo hiểm Xã hội huyện nơi cư trú và nhận lại hồ sơ đã được giải quyết từ Bảo hiểm Xã hội huyện. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bảo hiểm Xã hội huyện phải có trả lời về việc giải quyết hồ sơ của người đóng bảo hiểm xã hội.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
Số 8, ngõ 7, phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội