Ca dao tục ngữ

Mình nói dối ta mình hãy còn son,
Ta đi qua ngõ, thấy con mình bò.
Con mình những trấu cùng tro,
Ta đi xách nước rửa cho con mình.

Con lên ba, cả nhà học nói.

Cái cò đi đón cơn mưa,
Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về?
Cò về đến gốc cây đề,
Giương cung anh bắn cò về làm chi?
Cò về thăm bá, thăm dì,
Thăm cô xứ Bắc, thăm dì xứ Đông.

Trách cha trách mẹ nhà chàng,
Cầm cân chẳng biết là vàng hay thau.
Thực vàng chẳng phải thau đâu,
Đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng.

Nghe lời bạn nói đậm đà,
Chồng em chẳng phải, rứa mà em thương.
Ai về đường ấy hôm mai,
Gởi dăm điều nhớ, gởi vài điều thương.
Gởi cho đến chiếu, đến giường.
Gởi cho đến chốn buồng hương em nằm.

Chim ham trái chín ăn xa,
Buồn tình nhớ lại gốc đa muốn về.

Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền,
Muốn sang bên nớ, nhưng duyên lỡ rồi!

Chèo mau cho thiếp gặp chàng,
Hai ta hiệp lại cho thành một đôi.

Đi đâu cho đổ mồ hôi,
Chiếu trải không ngồi, trầu để không ăn.

Yêu nhau con mắt liếc qua,
Kẻo chúng bạn biết, kẻo cha mẹ ngờ.
Gần thì chẳng bén duyên cho,
Xa xôi cách mấy lần đò cũng đi.

Chàng đi thiếp đứng trông chừng,
Trông sông lai láng, trông rừng, rừng xanh.

Mong sao anh biến ra tằm,
Em biến ra nong, ta nằm chơi chung.
Khi nào cho hợp hai hơi,
Ghé tai nói nhỏ những lời thuỷ chung.

Tay cắt tay sao nỡ,
Ruột cắt ruột sao đành.
Mấy khi mà gặp bạn lành,
Trách trời vội sáng, tan tành đôi ta.