Vấn đề thuế thu nhập đối với Việt kiều đã nghỉ hưu hồi hương VN

Trả lời:

Theo Điều 3 Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 21/11/2007 và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/9/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực vào ngày 01/01/2009, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội”.

Áp dụng quy định pháp luật trên đây với trường hợp của ông (bà) nêu trên đây, khoản tiền hưu bổng của cơ quan an ninh xã hội Mỹ cấp cho ông (bà) không phải là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân theo luật pháp Việt Nam.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
Số 8, ngõ 7, phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội