Ca dao tục ngữ về loài bướm

Bướm đeo dưới dạ cây bần

Làm sao kết nghĩa châu trần với nhau  

Bướm đeo dưới dạ cây bần 

Muốn phân nhân ngãi, lại gần sẽ phân

 

Bướm bay bướm cũng bạc đầu

Thấy hoa thiên lý cúi đầu làm tôi.  

Bướm bay giữa bể bướm rơi

Anh thấy em còn ngó nhiều nơi anh buồn

Bướm bay giữa biển bướm ngừng

Căn duyên tiền định nửa chừng mà thôi

 

Bướm châm mà bướm lại lầm

Bông kia nở sớm ong châm hết rồi

Bướm già thì bướm có râu

Thấy bông hoa nở, cúi đầu bướm châm.

Bướm châm mà bướm lại nhầm,

Có bông hoa nở, ong châm mất rồi

 

Bướm lả ong lơi

Bướm chán ong chê

Bướm vọc ong châm

Bướm vàng đậu đọt mù u

Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn

Bướm xa hoa bướm lại dật dờ

Anh xa xôi bậu đêm chờ ngày trông