Ca dao tục ngữ về Năm

Năm đợi tháng chờ

Năm ăn năm thua

Năm điều ba chuyện

Năm bữa nửa tháng

Năm bà ba chuyện

Năm ba hột

Năm bè bảy mối

Năm cũ chưa qua năm mới đã đến

Năm cơm bảy cháo

 

Năm canh  ngủ lấy hai canh

Ba canh thao thức, nhớ bạn lành khổ chưa ?

 

Năm canh trằn trọc xốn xang

 Lăn qua lộn lại nghĩa vàng không nguôi

Năm canh chỉ ngủ có ba

Hai canh lo lắng để mà làm ăn

 

Năm canh thở vắn than dài

Gieo mình xuống sạp lại ngồi lên muị

Nhìn sông chỉ thấy sông dài

Nhìn non non ngất, trông người mù tăm.

 

Năm con ngựa bạch sang sông

Năm gian nhà ngói đèn trong đèn ngoàị

Đèn yêu ai mà đèn chẳng tắt

Ta yêu mình nước mắt nhỏ rạ

 

Năm chắp ba nối

Năm chờ tháng đợi

Năm cha bảy chú

Năm cha bảy mẹ

Năm cha ba mẹ

Năm châu bốn biển

Năm châu họp chợ

Năm con ngựa bạch sang sông