Ca dao tục ngữ về duyên phận con người

Phận đẹp duyên ưa

Phận đẹp duyên may

Phận đàn em ăn thèm vác nặng

Nhện đen phải mắng, nhện trắng được ăn

Người đời ai khỏi gian nan

Gian nan có lúc thanh nhàn có khi

 

Phận ẩm duyên hôi (duyên ôi)

Phận anh phải giữ lấy lèo

Đừng ham thả lỏng hiểm nghèo có khi

 

Phận bạc duyên đơn

Phận em sao lắm dở dang

Cầm tiêu, tiêu gãy, cầm đàn đứt dây

 

Phận em vô hạnh lấy phải chồng già

Người quen gặp hỏi: rằng cha hay chồng ?

Phận gái bến nước mười hai

Gặp nơi trong đục, may ai nấy nhờ

Phận gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu

 

Phận gái tứ đức vẹn tuyền

Công, dung, ngôn, hạnh giữ gìn chớ sai

Phận gái theo chồng

Phận già cơm hẩm rau dưa

Già quen việc nặng, già ưa nâu (*) sòng

 

Phận mỏng cánh chuồn

Phận người nát giỏ còn tre

Phận ta nát gỗ nhánh nè cũng không

Phận số lao đao phải sao chịu vậy

Tới số ăn mày bị gậy phải mang

Ốm đau chạy chữa thuốc thang

Đừng đi coi bói mua vàng cúng ma

 

Phận tuy rách rưới cơ hàn

Bướm ong chẳng chịu chàng ràng bên tai