Ca dao tục ngữ về cơm

Cơm hẩm ăn với rau dưa

Quan họ làm khách em chưa bằng lòng

Cơm hẩm cà thiu

Cơm hàng cháo chợ

Cơm hàng cháo chợ ai lỡ thì ăn

 

Cơm hút nhút chua

Cơm kề miệng chẳng ăn

Cơm kể ngày cày kể buổi

Cơm khô là cơm thảo

Cơm nhão là cơm hà tiện

 

Cơm không ăn gạo còn đó

Cơm lạnh canh nguội

Cơm là gạo áo là tiền

Cơm lành canh ngọt

Cơm mô vừa miệng

Có ló mô cho vừa miệng gà

 

Cơm mùa treo chái chùa cũng chín

Cơm nắm cơm vắt

Cơm nắm muối vừng

Cơm nặng áo dày

 

Cơm này là ngọc là châu

Không bóc mía tím biết đâu cơm vàng.

Cơm này là nghĩa đá vàng

Chồng em vẫn đợi mấy chàng bưng mâm.

 

 


Cơm này nửa sống nửa khê

Vợ đơm chồng nếm chẳng chê cơm này

Cơm nem đã trải tay tranh đã từng

Cơm nguội chan canh

 

Cơm nhà ăn ngon, con nhà dễ khiến

Ba bà bốn truyện kháo chuyện nàng dâu

 

Cơm nhà Chúa múa tối ngày

Cơm nhà ngà voi công toi roi bổ


Cơm sôi bớt lửa chồng giận bớt lời

Cơm sôi cả lửa thì khê

Việc làm hay hỏng là lề thế gian