Ca dao tục ngữ về cơm (tiếp theo)

Cơm sôi thì đẩy lửa vào

Chồng giận thì đánh tay đao với chồng

Cơm sung cháo dền

Cơm tẻ là mẹ ruột

Cơm tẻ ngày hai

Cơm tẻ no xôi vò chẳng thiết

Muốn thân thiết phải thiệt đến ta

Nhà giầu yêu kẻ thật thà

Nhà qua yêu kẻ vào ra nịnh thần

 

Cơm thầy cơm cô

Cơm thừa canh cặn

Cơm thừa gạo thiếu

Cơm thì chia hai rau thì tháo khoán

 

Cơm trắng ăn với chả chim

Chồng đẹp vợ đẹp những nhìn mà no

Cơm hẩm ăn với cà kho

Chồng xấu vợ xấu, những lo mà gầy

 

Cơm trắng cá béo

Cơm trắng cá tươi

Cơm trời nước giếng

 

Cơm treo mèo nhịn đói

 

Cơm Văn Giáp Táp Cầu Rền

 

Cơm với cá như má với con

 

Cơm và cháo húp

 

Cơm vào dạ như vạ vào mình

 

Cơm vào miệng còn rơi

 

Cơm vua áo chúa

 

Cơm vua nợ dân

 

Cơm nhà quà vợ

 

Cơm nhà việc người

 

Cơm niêu nước lọ

 

Cơm no áo ấm

 

Cơm no bò cỡi

 

Cơm no cò đói

 

Cơm no rượu say

 

Cơm ráo cháo dừ (cháo nhừ)