Nguyễn Cao Hùng, ở TP Hồ Chí Minh tìm mẹ là Nguyễn Thị Phiên

Tôi tên là Nguyễn Cao Hùng, ở TP Hồ Chí Minh. Tôi muốn tìm mẹ tôi đã mất tin từ khoảng năm 1970. Mẹ tôi sang Mỹ để công tác và từ đó tôi không còn nhận được tin gì từ mẹ của tôi. Tôi xin chuyển đến những thông tin về mẹ tôi cũng như ảnh thẻ nhân viên.

Tên: Nguyễn Thị Phiên

Sinh năm: 1940

Nguyên quán: Tan Hạnh, Vĩnh Long

Tên các em: Ton, Kim, Te, Hồng, Thu, Dũng, Thủy

Tên chồng: Nguyễn Cao Hưng. Sinh năm 1938

Tên các con: Nguyễn Cao Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Hương, Nguyễn Cao Ngọc Hạnh

Địa chỉ cũ: 133/5/1 Tô Hiến Thành (Trại Đào Bá Phước)


Ai biết tin tức gì về mẹ tôi xin báo cho tôi theo địa chỉ:

Nguyễn Cao Hùng
Địa chỉ: 116/33/17 Tô Hiến Thành, P15, Q10, TP HCM.

ĐT: 090 800 6010

Tạo bởi admin