Ca dao tục ngữ chủ đề sinh tử (phần 2)

Chết trẻ khoẻ ma

Chết trên bụng đàn bà

Chết trên lưng ngựa

Chết trong còn hơn sống đục

 

Bất cố sinh tử

Chết đi sống lại

Chết dở sống dở

Chết đói nhăn răng

Chết đói rã ruột

Chết đuối đọi đèn

Chết đuối trên cạn

 

Chết đuối vớ được cọc

Chết đuối vớ phải bọt

Chết đuối vũng trâu đầm

Chết hai tay chắp đít

Chết kèn trống sống dầu đèn

Chết không kịp trối

Chết không người chống gậy

Chết không nhắm mắt

Chết là cùng

Chết là hết

Chết lỗ chân trâu

Chết mẹ bú vú dì

Chết mê chết mệt

Chết một con nhòn một mũi

Chết một cửa tứ

 hết người không chết tật

Chết no hơn sống thèm

Chết sau nằm ngả nằm nghiêng

 

Sinh hữu kỳ tử vô hạn

Sinh tử bất kỳ

Sinh tử chi giao