Ca dao tục ngữ chủ đề châm biếm (phần 3)

Bà bóng đánh trống chầu mời
Múa bông tâu rỗi hết đòi bà đi

Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu
Ai làm cho dạ sư sầu
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây

 

Bà cốt đánh trống long bong
Nhảy lên nhảy xuống cái ong đốt đồ

 

Ba đời bảy họ nhà khoai
Dù ngọt dù bùi cũng phải lăn tăn

 

Bà già đã tám mươi hai
Nằm trong quan tài hát ví thợ sơn
Bà già đã tám mươi tư
Ngồi trong cửa sổ tương tư kén chồng

Bà già đeo bị hạt tiêu
Sống bao nhiêu tuổi nhiều điều đắng cay
Đời người được mấy gang tay
Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang

 

Anh đi làm thợ nơi nao
Để em gánh đục gánh bào theo anh

 

Anh đừng mê bông quế mà bỏ phế cái bông lài
Mai sau bông quế rụng, bông lài vẫn thơm.

 

Bước lên cầu, cầu oằn cầu oại
Bước xuống tàu, tàu chạy, tàu nghiêng
Em ơi ở lại đừng phiền
Anh đi làm mướn kiếm tiền cưới em

 

Buổi chợ đông con cá đồng anh chê lạt
Buổi chợ tan rồi con tép bạc anh cũng phải mua.

 

Bướm bay bướm cũng bạc đầu
Thấy hoa thiên lý cúi đầu làm tôi.

 

Bướm già thì bướm có râu
Thấy bông hoa nở, cúi đầu bướm châm.
Bướm châm mà bướm lại nhầm,
Có bông hoa nở, ong châm mất rồi.