Ca dao tục ngữ về chăn nuôi (phần 1)

Gà đẻ gà cục tác
Bác đẻ bác la làng

Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua
Gà trắng chân chì, mua chi thứ ấy

Gà nâu chân thấp mình to
Đẻ nhiều trứng lớn, con vừa khéo nuôi
Chẳng nên nuôi giống pha mùi
Đẻ không được mấy, con nuôi vụng về

 

Bán gà kiêng ngày gió bán chó kiêng ngày mưa

 

Bìm bịp bắt gà con

Bìm bịp bắt gà trống thiến
Cắt cổ gà không cần dao phay

 Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng

Chó giống cha, gà giống mẹ

Chó giữ nhà, gà sáng (gà gáy trống canh)

Chó liền da, gà liền xương

Chó ỷ thế gần nhà, gà ỷ thế gần chuồng

Cơm đâu no bụng chó, ló đâu no bụng gà

Gà ăn không hết bạc

Gà đẹp mã nhờ lông
Người dễ trông vì của

 Gà giò ngứa cựa 

Gà lấm lưng, chó sưng đồ

Ăn cơm gà gáy, cất binh nửa ngày  

Bán gà cho cáo

Bé ăn trộm gà
Già ăn trộm trâu
Lâu nữa làm giặc

Bơ vơ như gà con lạc mẹ

Cáo bắt trúng gà nhà khó

Cáo già không ăn gà hàng xóm

Cáo nào tử tế với gà

Cau hoa gà giò