Việt kiều muốn thường trú tại VN phải làm những thủ tục gì?

Trí Sĩ (Canada)

Trả lời: 

Về vấn đề bạn Trí Sĩ hỏi, chúng tôi xin được thông tin: 

Bạn là người Việt Nam ở nước ngoài mang hộ chiếu Canada, nhưng có vợ, con hợp pháp là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, theo qui định của pháp luật VN về nhập xuất cảnh, cư trú đối với người nước ngoài, khi về Việt Nam, bạn là đối tượng được xem xét, giải quyết cho thường trú (được cư trú, làm ăn sinh sống lâu dài tại Việt Nam).  

Xin lưu ý  là  khi về VN bạn phải đăng kí tạm trú trước rồi mới xin thường trú, Nếu được chấp thuận, cơ quan chức năng sẽ cấp cho bạn thẻ thường trú.  Người đã có thẻ thường trú sẽ không được cấp giấy chứng nhận tạm trú. 

Bạn có thể liên hệ với Cục quản lí xuất nhập cảnh Bộ Công An để được huớng dẫn thủ tục và xem xét giải quyết.  

Chúc bạn may mắn. 

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương