Thủ tục đăng ký tạm trú đối với NVNONN

* Trả lời:

-       Trường hợp 1: Bạn còn quốc tịch Việt Nam

Theo Luật Cư trú năm 2006, bạn chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

+ Bản khai nhân khẩu

+ Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp

Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 56/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cư trú bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ; Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó); Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép)(xem thêm quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP)

Theo Khoản 4 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013 thì: Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này phải cấp sổ tạm trú theo mẫu quy định của Bộ Công an.

-       Trường hợp 2: Bạn không còn quốc tịch Việt Nam

Lúc này, bạn được pháp luật giải quyết như trường hợp đối với người nước ngoài. Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Pháp lệnh Xuất nhập cảnh năm 2000, người nước ngoài tạm trú từ 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp Thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm. Người mang Thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn giá trị của Thẻ.

Hồ sơ cấp Thẻ tạm trú bao gồm:

1.     01 bộ hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú theo mẫu (N5A, N5B)

2.     02 ảnh cỡ 3 x 4.

3.     Xuất trình hộ chiếu, thị thực, tờ khai nhập cảnh, chứng nhận tạm trú.

4.     Giấy chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (thành viên Hội đồng quản trị, giấy  phép lao động, đăng ký kết hôn, giấy khai sinh…).

Áp dụng quy định nêu trên, nếu bạn muốn được cấp thẻ tạm trú thì bạn phải có các giấy tờ nêu tại mục 1, 2, 3 và phải có giấy đăng ký kết hôn.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội