Sử dụng hộ chiếu nào khi xuất nhập cảnh Việt Nam

* Trả lời:

1.    Chọn hộ chiếu khi về thăm Việt Nam:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2012/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Nghị định 136), công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực. Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định trên, hộ chiếu phổ thông được coi là một trong các giấy tờ được cấp cho mọi công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh.

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 136 có quy định: “Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới”.

Như vậy, trường hợp hộ chiếu Việt Nam của bạn vẫn còn giá trị sử dụng thì bạn có thể sử dụng hộ chiếu này để nhập cảnh, xuất cảnh tại Việt Nam. Việc sử dụng hộ chiếu Việt Nam đồng nghĩa với việc bạn là công dân Việt Nam, do đó việc cư trú ở Việt Nam sẽ không bị giới hạn về vấn đề thời gian.

Bạn cũng có thể sử dụng hộ chiếu Anh để nhập cảnh vào Việt Nam kèm theo Giấy miễn thị thực với tư cách người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Theo Quyết định 10/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực được tạm trú tại Việt Nam không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, nếu có nhu cầu ở lại quá 90 ngày, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng thì được xem xét, giải quyết gia hạn tạm trú, mỗi lần không quá 90 ngày. Người có nhu cầu gia hạn tạm trú phải làm thủ tục trước 05 ngày khi hết hạn.

Cần lưu ý bạn sử dụng hộ chiếu nào khi nhập cảnh thì phải sử dụng đúng hộ chiếu đó để xuất cảnh. Nếu bạn nhập cảnh bằng hộ chiếu này và xuất cảnh bằng hộ chiếu khác thì bị coi là vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.

2.    Về việc xuất trình cả hai hộ chiếu cùng lúc khi xuất nhập cảnh cả hai nước để được phép vào cả hai

Bạn không được xuất trình cả 2 hộ chiếu cùng lúc khi xuất nhập cảnh tại 2 nước bởi một người chỉ được sử dụng 01 hộ chiếu khi xuất nhập cảnh. Bạn cũng không được dùng hộ chiếu Anh để xuất nhập cảnh tại Anh, rồi dùng hộ chiếu Việt Nam để xuất nhập cảnh tại Việt Nam.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội