Giải đáp liên quan việc xuất nhập cảnh Việt Nam

* Trả lời:

Xuất nhập cảnh tại Việt Nam: Như bạn trình bày, bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam, do đó bạn vẫn là công dân Việt Nam. Theo khoản 3 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ) (sau đây viết tắt là “Nghị định 136/2007”): “Công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh về Việt Nam không cần thị thực”.

Theo khoản 1, Điều 4 của Nghị định số 136, những loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh gồm: Hộ chiếu quốc gia (hộ chiếu ngoại giao; hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu phổ thông); Giấy tờ khác (Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành nhập xuất cảnh; Giấy thông hành hồi hương…).

Như vậy, khi xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam bạn chỉ cần xuất trình hộ chiếu Việt Nam vẫn còn giá trị sử dụng. Trong trường hợp bạn chưa làm hộ chiếu thì cần thực hiện ngay thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu Việt Nam để phục vụ việc xuất cảnh, nhập cảnh. Thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu có thể được thực hiện tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội