Hà Nội phấn đấu giảm 15% chi phí tuân thủ TCHC

Để thực hiện được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất, phối hợp với Cục Thuế Hà Nội lên phương án trình Ủy ban Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân trong thời hạn 10 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức kinh tế thuộc khoản 5 Nghị quyết số 13 của Chính phủ. Đồng thời phối hợp với Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trong phạm vi quản lý bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả và theo đúng quy định.

Bộ phận 1 cửa của UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội có nhiều cải cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính
(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Cục Thuế Hà Nội chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các đối tượng nộp thuế được thụ hưởng các ưu đãi được ban hành tại Nghị quyết 13 của Chính phủ. Riêng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế: nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp. Đặc biệt cần tập trung cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, doanh nghiệp xuất khẩu, các cá nhân vay tiêu dùng, mua nhà để ở, sửa chữa nhà, cho vay ngắn hạn, cho vay lĩnh vực sản xuất.

Sở Công Thương tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chủ động tích cực, bảo đảm hiệu quả. Ngành tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm chất lượng và giá cả các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng bình ổn giá nhất là giá sữa, giá thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ động vật, thực vật, phân bón, lương thực - thực phẩm… Hàng quý tổ chức hội nghị doanh nghiệp, nắm bắt, báo cáo kịp thời khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư tới các thị trường địa bàn trọng điểm; thực hiện các biện pháp phù hợp để tăng cường thu hút, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó chú trọng thu hút làn sóng đầu tư mới, quy mô lớn và công nghệ cao. Sở đôn đốc các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt là các dự án giao thông, môi trường…; phối hợp với các ngành giải ngân nhanh vốn đầu tư./.

Thanh Bình (TTXVN)