Giải đáp vấn đề liên quan xuất nhập cảnh Việt Nam

Trả lời:

1. Theo Điều 16 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì “trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, đối với trường hợp bạn nêu, khi bạn sinh bé ở Việt Nam, bạn muốn có quốc tịch Mỹ thì việc đầu tiên bạn phải tìm hiểu luật pháp của Mỹ để hiểu được thủ tục nhập quốc tịch Mỹ quy định như thế nào. Còn luật pháp Việt Nam chỉ quy định về thủ tục nhập hoặc không nhập quốc tịch Việt Nam đối với con bạn.

Bạn có thể truy cập vào địa chỉ: ttp://phapluattp.vn/212662p1017c1076/nguoi-viet-o-my-va-quy-che-quoc-tich.htm để tìm hiểu thêm về điều kiện trẻ em khi sinh ra được mang Quốc tịch Mỹ.

2. Theo khoản 1 điều 4 Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam: “Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu) và phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực”.

Do đó muốn về Việt Nam và khi bạn trở lại Mỹ bạn cần phải có hộ chiếu và có thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội