Ca dao, tục ngữ về thầy thuốc và nghề y

Khoai lang chấm muối ăn bùi
Lấy chồng thầy thuốc, thơm mùi xạ hương

Khoai lang chặt bỏ hai đầu
Lấy chồng thầy thuốc hôi dầu xạ hương

Bút Nam Tào
Dao thầy thuốc

Y thuật nắm chắc trong tay
Sẽ ngăn được bệnh sau này phát sinh

Lương y không trổ được tài
Trăm vị thuốc tốt cũng hoài uổng thôi

Người bệnh chẳng chịu kiêng mồm
Làm cho thầy thuốc chạy chồn cả chân

Để đau chạy thuốc, chẳng thà giải trước thì hơn

Về già bệnh tật yếu đau
Do hồi còn trẻ bắt đầu gây nên

Chẳng ốm chẳng đau làm giàu mấy chốc

Ăn cơm đúng bữa, bệnh chữa kịp thời

Cứu bệnh như cứu hoả

Đậu xanh, rau muống, của chua
Có tính dã thuốc chớ cho uống cùng

Thuốc đắng dã tật

Cây sắn dây là thầy con rắn

Đái dắt rau ngót, đái buốt rau sam

(sưu tầm)