Giữ lửa làng nghề truyền thống làm đèn ông sao Báo Đáp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chung Thủy/ VOV.VN