Các khuyến cáo của Bộ Ngoại giao với công dân về dịch COVID-19

TTXVN/ Vietnam+