Hài lòng với vợ

Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên nam giới:

- Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình, hãy đứng dậy?

Tất cả nhất tề đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói:

- Chúa dạy, mọi người hãy thương yêu và hài lòng với vợ chồng mình. Con thật đáng khen! Tiếc là trên đời người như con còn hiếm, thậm chí con là người đầu tiên ta gặp...

- Thưa cha - Người kia đáp - Con không dám nhận lời khen của cha ạ. Số là con bị vợ đánh gãy chân, không đứng dậy được.

(sưu tầm)